2013. június 17., hétfő

A forma változása a hang hatására„If you want to find secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration?”   Nicola Tesla

Néhány kérdés: lehet ennek valami köze Nikola Teslához? Az adótornyaihoz?
Bizton állíthatjuk-e hogy a legkorábbi kultúra nem ismerhetett olyan energiát amivel akár köveket is meg tudott mozgatni?
Látjuk ahogy a hang hatására a liszt (vagy más apró szemcse) különböző alakzatok mintáját veszi fel, szerintem más lelki szemei előtt is rögtön megjelenik a kérdőjel, vagy akár felkiáltójel, hogy akkor bennünk vajon milyen változást idéznek elő ugyanezen hangok?
Segítsetek kérlek! Vannak erre kutatások? Lehet róla többet tudni?

Összegyűjtöttem a legérdekesebb videókat:

Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság oldaláról:

Ismét a legmodernebb a legősibb... ahogy a forma reagál a hangra, tényleg elképesztő!

 

Forma változások hangra - VIDEÓ

Ennél a kisfilmnél vegyük lejjebb a hangerőt mert a tiszta szinusz hullámok hallgatása nem kellemes!
Szakrális formák változását szemlélteti a kisfilm.
Egy
fémlapra apró szemcséket (liszt) szórva, majd erős szinusz hanghullámokkal azokat mintázatba rendezik.

A Szent Korona pártaelemek elkészítésének egy lehetséges szakrális módja a forró, folyékony arany és zománc hangkezelése.
A zöldes színű, aranyba foglalt anyag egy áttetsző, vékony zománc réteg mely az üvegnél is törékenyebb. Általában a zománccal csak mint bevonattal szoktunk találkozni, a Szent Koronán hordozó nélkül, az anyagában arany mintázattal együtt találjuk meg. A technikát nem ismerjük csak sejtjük hogyan készíthették.

Science fun
Egy hozzászólásban:
What you see is called Chladni figures or Chladni patterns. You can Google the explanation, but just briefly - there is a loudspeaker or another source of constant vibrations under the black metal plate. At certain frequiencies, standing waves (again, for the definition, use Google, my post would have to be too long) occur in the metal plate. In the areas of nodes, the white dust gathers, whereas the areas of antinodes are cleaned by the vibrations.

Amit látsz nevezik Chladni figuráknak vagy Chladni mintáknak. A magyarázat röviden: van egy hangszóró, vagy egy másik forrása az állandó rezgéseknek a fekete fémlemezen. Bizonyos frekvenciák, állóhullámok fordulnak elő a fémlemezen. Azokon a területeken ahol a csomópontok vannak, a fehér por összegyűlik, míg az antinodes(?) területek tisztítják a rezgéseket.


Szent Korona párta elemek lehetséges elkészítési módja szakrális hangkezeléssel
http://www.youtube.com/watch?v=hPj-KNNGyqE


Amazing Resonance Experiment!
So this experiment is the Chladni plate experiment. I used a tone generator, a wave driver (speaker) and a metal plate attached to the speaker. First add sand to the plate then begin playing a tone. Certain frequencies vibrate the metal plate in such a way that it creates areas where there is no vibration. The sand "falls" into those areas, creating beautiful geometric patterns. As the frequency increases in pitch the patterns become more complex.

A Chladni lemez kísérlet. Egy hanggenerátort használtam, a hullám vezető (hangszóró) és a fémlap csatlakozik a hangszóróhoz. Először homokot szórtam a lemezre, majd elkezdtem lejátszani a hangot. Bizonyos frekvenciákon rezeg a fémlemezt oly módon, hogy létrehozza a területeket, ahol nincs vibráció. A homok "esik" ​​ezekbe a területekbe, létrehozva a szép geometrikus mintákat. A frekvencia növekedésével a hangmagasság egyre összetettebb mintákat hoz létre.Alig találtam ehhez kapcsolódó érdekes anyagot, úgy tűnik még nagyon az elején járunk, egy oldal foglalkozik a rezgésterápiával itt van némi infó:

A hangterápia, rezgésterápia lényege

Mit mondanak a hangok és rezgések természetéről az ősi alaptanítások?
A rezgésterápia, hangterápia valamilyen formában a világ összes ősi civilizációjában felbukkant. Ismerték és alkalmazták a tibetiek, kínaiak, az ősi egyiptomiak, a görögök, a japánok, sőt az ausztrál őslakosok is tudatában voltak a rezgések gyógyító erejének. E csodálatra méltó kultúrákban az emberek harmóniában éltek a természettel, s mintegy hozzá tudták magukat kapcsolni a föld és a teremtmények természetes energiáihoz. Úgy hitték ugyanis, hogy a világmindenség egy élő organizmus, mely életerővel, finom energiafolyamokkal van megtöltve, s ez az egyetemes energia minden élet fő alkotóeleme. Az összes keleti filozófia, gyógyászati eljárás alaptanítása, hogy ha az ember harmóniában él a természet törvényeivel, úgy egészséges és kiegyensúlyozott lesz, mivel az életenergia szabadon és egyenletesen tud áramolni a testben. Egyértelműen a gátolt energiaáramlást tették felelőssé a megzavart energiaegyensúlyért, az érzelmek labilitásáért, a haragosság, félelem, idegesség, szomorúság kialakulásáért. Ezek a negatív érzelmi állapotok ugyanis gyengítik a testet, és támadhatóvá teszik azt a betegségekkel szemben.

Aki először találkozik ilyesféle elgondolásokkal, azzal a megállapítással, hogy a világban minden létező át van itatva energiával, először talán kételkedéssel fogja olvasni e sorokat, netán túlságosan is misztikusnak találja. Pedig nem annyira titokzatos vagy rejtélyes, mint amilyennek látszódik. Napjainkban már a modern kvantummechanika, az elemi részecskék fizikájának kutatói is elismerik, hogy a modern természettudományok és a távol-keleti tanítások között számos analógia áll fenn. A rendszerelméletből, a kvantumfizika eredményeiből is leszűrhető olyan következtetés, hogy a szüntelen mozgás a világegyetemben mindenütt jelen van, s világunk energiamezői, rezgő hullámformái folyamatosan hatnak egymásra. Tudományosan is alátámasztható a megállapítás, miszerint minden fizikai létezőnek, legyen az ásvány, növény, állat vagy ember, saját energiamezője van. Az emberi elektromágneses energiamező pontos műszerekkel mérhető, sőt fényképfelvételek is készíthetők róla. Környezetünk rezgéshullámai hatással vannak energiamezőnkre, vitalitásunkra, egészségünkre, azaz védelmezhetik, javíthatják, de akár rombolhatják is testi, lelki, szellemi jólétünket.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a hangterápia, rezgésterápia, mint rezgésekkel, energiával való kezelés lényege abban áll, hogy a test energiamezejében keletkező zavarok gyógyító rezgések segítségével harmonizálhatóak. A megzavart energiaegyensúly helyreállítása lehetővé teszi a gyógyító energia szabad áramlását, s ez az energia-harmónia egészséget, vitalitást, érzelmi stabilitást, elégedettség érzetet eredményez.
Csakra . A szó jelentése forgó kerék, örvény. Kultúránkban az emberi test energiaközpontjait illetik a szóval. Úgy tartják, a tölcsér alakot formázó energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a szervezetünk működéséhez szükséges energiafajták többségét. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már felvételeken meg tudják jeleníteni a csakrákat, így egyre többen bizonyítottnak tekintik a létezésüket és elismerik a test egészséges működésében betöltött szerepüket. Eszerint az emberi testben 6 pár fő csakra, ezen túl pedig számtalan kisegítő csakra található.
Minden csakra kapcsolható egy meghatározott hanghoz. Bizonyos eszközökkel, például gongokkal, harangokkal, pontosan behangolt hangvillákkal az egész csakrarendszer energetizálható és újraegyensúlyozható, használatukkal növelhető a test természetes rezonanciája.
Első csakra hangja: C
Második csakra hangja: D
Harmadik csakra hangja: E
Negyedik csakra hangja: F
Ötödik csakra hangja: G
Hatodik csakra hangja: A
A Hetedik csakra hangja: H (B)

KRISTÁLY HANGTÁLAK ÉS KRISTÁLY HANGVILLÁK
Csakrákhoz rendelt kristály hangtálak rezgési tartományai
A keleti hagyományok szerint minden egyes energiaközpontnak más és más az alapvető rezgési tartománya. A nyugai zenei skála szerinti hangokat rendeljük az egyes csakrákhoz. Például a gyökércsakrához a C hang kapcsolódik. Ez azonban egy hozzávetőleges frekvenciatartományt jelent, -tól -ig határokkal. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az embereknek saját biolólógiai és energetikai egyéniségük van. Így gyakran megesik, hogy - a példánál maradva - valaki gyökércsakrájának más frekvenciájú hangtál "esik jól", mint amit a szakirodalom említ.
A hindu hagyomány szerinti csakrahangolás nem a nyugati zenei skála hangsorát követi.

Alaphangok és kísérő hangok
Kristály hangtálaknak egy meghatározott alaphangjuk van. Ez lehet bármely egész vagy fél hang. Az alaphangot kísérő hangok, a felső harmonikusok is hallhatóvá tehetők.

Hangzás időtartama
A kristály hangtálak hangjának hallhatósága függ a hangmagasságtól, a hangtál méretétől és a megszólaltatás módjától. A magasabb hangok a fül számára hamarabb elvesznek, mint a mély hangok. A nagyobb méretű hangtálak hangja általában tovább hallható. Erősebb ütéssel rezgésbe hozott hangtál hangja hosszabb ideig hallható.

Hangterápiában milyen eszközöket alkalmazhatunk kristály hangtálak megszólaltatásához?
Hangterápiában a kristály hangtálak megszólaltatásához főként teljes hosszában - általában fehér bőrrel - fedett dörzsfákat használunk. Mivel dörzsölés közben a bőrről leváló anyagrészecskék a hangtál külső pereméhez tapadnak, így esztétikailag nem zavaró, ha fehér színű dörzsfát használunk. Nagy átmérőjű hangtálhoz nagy átmérőjű dörzsfát, kisebb tálhoz vékonyabb dörzsfát veszünk.
Gumifejű ütők használatával is jó hanghatásokat érhetünk el. Ez esetben azonban - mint a neve is mutatja - csak ütéses eljárással hozhatjuk rezgésbe a kristály hangtálat. Dörzsölni csak bőrrel fedett dörzsfával tudjuk.2013. június 12., szerda

A világ legősibb temploma, Göbekli Tepe hegy mellett

Nem is templom inkább templom-együttes

https://www.facebook.com/gobeklitepe/photos_stream

Forrás: tweet -> http://twitter.com/GobekliTepe <- tweet
data base -> http://www.gobekli.net/ <- data base

„A legkifinomultabb, legrészletesebb a legalsó kőkör, ezek egyben a legnagyobbak is, később betemették és rá került egy kisebb, ahogy telt-múlt az idő kopott el a tudás, majd Kr.e 8000 körül végleg elhagyták.”
Forrás:
Enigmák - Az emberiség titkosított történelme - 2013.06.05.
Wikipédia:
Göbekli Tepe egy régészeti lelőhely a mai Törökország délkeleti részén, ahol a romok kiásása során az emberiség eddig ismert legkorábbi körtemplomait tárták föl. A régészek szénizotópos mérései alapján az építmény mintegy 12 000 éves. A Würm-glaciális végén letelepült vadászközösség hozta létre. Ennek alapján megállapították, hogy a szakrális, szociális és műveltségi kapcsolatok alapján szerveződött társadalom megelőzte a növénytermesztő társadalmat. Idővel az itteni közösség is elkezdte a növénytermesztést és a háziállatok tenyésztését.
A környék legnagyobb városa, Şanlıurfa önmaga is ősrégi település. A várostól északra emelkednek a Tigris és Eufrátesz forrásvidékét rejtő és egész Dél-Törökországon áthúzódó hegyek déli domborulatai, amelyek egyik lágy ívű részét Göbekli Tepe („Pocakos hegy”) néven hívják a helyiek.
A hegy más részéről pattintott kőszerszámok: újkőkori kések, bárdok és hajítófegyverek tömege került elő. Az építőkövet messziről, a szomszéd völgyekből kellett a helyszínre vonszolni.

Göbekli Tepe kőkörei nagyon egyszerű formatervet követnek: irdatlan oszlopok vagy álló T-betűt formázó mészkőtömbök alkotják mindegyiket. Feltűnően laposra faragták a kőpilléreket. Ötödakkora, mint a szélességük. Jó karnyújtásnyira magasodnak egymástól, kurta kőfal fut körbe közöttük. Minden gyűrű közepén két-két magasabb oszlop áll sekély gödörben. Akik itt ügyködtek, még nem konyítottak az építés trükkjeihez. Mégis odavittek jónéhány irdatlan tömböt, hogy azokból szakrális jellegű építményeket hozzanak létre, valószínűleg társadalmuk hanyatlásakor – nagyjából 12000 éve –, amik nem mellesleg jobb állapotban vannak, mint az eddig ismertté vált piramisok. Nem sok olyan tárgyat vagy építményt ismerünk, ami ennél régebbről származna. A régész Schmidt szerint a T- alakú oszlopok valószínűleg stilizált emberi lények lehetnek. Faragott karjuk van, kezük ágyékkötővel fedett hasuk felé nyúl. Erre utal az is, hogy mindegyik a kör közepe felé néz, ahol talán közösségi – rituális gyűlés vagy tánc zajlott. A régészek – bár véleményt nyilvánítani még korai – úgy vélik, valamiféle vallási rituálé részei lehettek ezek az oszlopok. Faragásaik zömmel gyilkos teremtményt – mérges skorpiót, támadó vadkant, bősz oroszlánt – ábrázolnak. Az oszlopfigura őrzői vagy totemállatai lehettek ezek a fenevadak.

Egyre több és több jel sugallja, hogy Göbekli Tepe körei valami okból egy idő után elveszítették mágikus hatalmukat, vagy legalábbis a jelentőségüket. Építése után néhány évtizeddel minden oszlopkört betemettek, és új, már kisebb kört (olykor azon belül egy még kisebbet) emeltek fölé. Aztán ezeket is föltöltötték, és a közelben új kőkör építésébe kezdtek. Évszázadokon át mehetett ez így – megépítettek egy kört, használták egy ideig, majd betemették, és másikat emeltek a helyén. Az is furcsa, hogy Göbekli Tepe építői idővel egyre hanyagabbak lettek. Az első kőkörök a legnagyobbak és technikai-művészi értelemben legkidolgozottabbak. Az idő múlásával kisebbek és egyszerűbbek lettek az oszlopok, mintha készítőiket már nem érdekelte volna igazán a minőség. Aztán i. e. 8200 táján egészen kiveszett belőlük a buzgalom, Göbekli Tepe lassan feledésbe merült.
A Göbekli Tepében folyó régészeti ásatások különössége, hogy településnek nyomát sem lelték. Az oszlopok kifaragásához és felállításához nyilvánvalóan jelentős munkástömegre volt szükség, viszont a helyszínen a folyamatos emberi tevékenységet biztosító elemi szükségletek nyomai nem találhatók. Nincs víz, a legközelebbi patak mintegy öt kilométerre van. Az építőknek – ha itt laktak – fedett szállás kellett volna, de se fal, se tűzhely maradványa nem került elő. Semmi jele, hogy a környéken élelemtermesztést végeztek, vagy földet műveltek volna. Főző-, sőt tűzrakó helyet sem találtak.
Minden jel arra vall, hogy Göbekli Tepe kizárólag kultuszhelyként, szertartási központként működött. Aki idejött, csak a munkáját végezte, lakni nem itt lakott. A helyszínen talált több ezer csont (gazellák, vadtulkok maradványa) arról árulkodik, hogy messze innen ejtették, és szállítmányokban küldhették az építőknek. Nyilván, nagyszabású vállalkozás volt maga az élelem szállítása is, amit meg kellett szervezni, le kellett bonyolítani. Azonban mindeddig nincs bizonyíték arra, hogy valamiféle közösségi hierarchiában éltek Göbekli Tepe építői. Nyoma sincs annak, hogy az itteniek közt vagyoni – tehát társadalmi-, tekintélyi-, hatalmi – különbségek voltak. Még arra sem utal lelet, hogy az itteniek közül egyesek jobb ételhez jutottak, mint a többiek.
https://www.facebook.com/GobekliTepe1/photos_stream


Schmidt úgy véli, hogy környékbeli vadászó-gyűjtögetők zarándokoltak Göbekli Tepébe. Másfél száz kilométeres körzetből gyűltek össze időről időre a templomnál. Lehetséges, hogy ajándékkal érkeztek – fizetséget hoztak a papoknak és a kőfaragóknak. Nemcsak a templom építéséhez, hanem a zarándokok irányításához is szervezettség kellett.

Csillagászati kapcsolat

Az építmények északi tájolása (ahogyan Çatalhöyük halottaié is) fölveti azt, hogy a csillagászat és az égi jelenségek megfigyelése fontos szerepet játszhattak a közösség műveltségében. Hogy a körtemplomok szoros kapcsolatban álltak az égbolt megfigyelésével, kézenfekvő föltételezésnek látszik.
Forrás:
A közelében talált tál
Körtik Tepe


További ajánlott oldalak:
http://www.gobeklitepe.info.tr/