2012. november 30., péntek

Titkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell) szerző Dr Papp Lajos

Jogom van tudni honnan származom, a születéssel kaptam ezt a jogot (mint mindannyian), de én élni is szeretnék vele!
Az iskolában tanított történelem hamis adatokon alapul, meddig tűrjük a hazugságot?Rendkívül becsülöm ezt az embert! Ha nem Tőle jöttek volna ezek a szavak meg sem osztanám, de számomra Ő a leghitelesebb mindenek fölött! Hogy miért gondolkodtam egyáltalán a közzétételén? Mert belső természetemtől fogva taszít az ellenségeskedés, a "másik" bántása, ebben az útban nem hiszek! Az egyetlen amiben hinni tudok az a Krisztusi szeretet útja. De a Magyar földért tenni kell, ezt én is érzem, nem szabad hagynunk hogy birkák módjára vonultassanak minket vágóhídra! A föld nem a miénk, csak megőrzésre kaptuk hogy átadhassuk unokáinknak, ez egy nagy feladat, helytállni azon rengeteg elődünk mellett akik életüket áldozták azért, hogy mi ma még itt élhessünk, hát kötelességünk őrizni!    Titkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell)
szerző Dr Papp Lajos.

Kérlek támogasd a mondanivaló nyilvánosságát!! Sokkal hosszabb mint egy átlagos írás, de szánj rá időt!
!! Fontos minden magyar embernek!!!

Titkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell)
A Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt - jelentette ki egy német történész csoport:
Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !!!!???
Magyarország a földi paradicsom!

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva !

Az energiaközpont: A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a Pilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő
szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak. Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe.

A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik!

Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busás hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence
megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt.

A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem változott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a
magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével.

Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek
hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak
gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból, mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között
nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006-os termést (amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be) feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabona erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!

Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a
földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos
ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek
köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a
barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.

A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában teljesen ártatlan. Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat.

Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). A génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, - hatalmas összegeket áldozva - reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn
belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások
gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita (felsőbbrendű) gént találják meg.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! Kettőt!

Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az
amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte
a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.

Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is, melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az 1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább 6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor még a piramisok sem léteztek!

De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes
lelet........de meddig?

Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a sok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon!

Ott van a világszenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület, magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmányból Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt képes lenne visszafizetni!

Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és Kovács László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A 2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.. Népirtás:
Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel, konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével csökkenteni kell.. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal generációjával szándékoznak feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar.. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!
Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek között fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évben több millió zsidó betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 év múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány
támogatásával ingyen kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosság még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják, ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal pozicióba kerültek és ma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a
maradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV felvétel kíséretében a földek tömegét! Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják származásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.

Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó szándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és a bűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már
1-2 évet is kell várni egy műtétre! Számukra nem munkalehetőséget kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Az életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét szánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg,
minden tekintetben. És ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni ebből a k. országból! Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki, akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egy tányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására a Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányos visszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden embernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindig
a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a legtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek zsebét tömjük zsírosra szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért, mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU
országokban van! Nyugaton 800.000 - ból fizetik a 40 ezres gáz számlát, míg Magyarországon 80 ezerből! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép elé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! A keresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népe jóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!

Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége izraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság létszámához viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitel kamatok. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé, hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal a minél nagyobb "népnyúzást" valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincs önrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a lakosságra jelzálog terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert, amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen ők éppen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egy utunk lehet , mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával történhet. Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le a magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések és
különböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelik csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt rombolni.. A magyarverések rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat, hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.

Nemzetgyilkosság és népirtás:

A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként: Védőoltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek, vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét
már életének kezdeti szakaszán legyengítik.

Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az egészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegével
induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott orvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükben tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen szárnyai alá vesz 1-2
megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak. Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók
ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.

Dr.Papp Lajos
szívsebész professzor és spirituális író / magyarság kutató/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4000364651414&set=a.1262945217639.2036954.1349998426&type=1&theater
Származás

Ki vagyok én?
Érdemes lenne megvizsgálni a génjeimet, kíváncsi lennék igazolja-e sejtéseimet…

Fele részben sváb vagyok - anyai nagyanyám és apai nagyapám által, negyed részben erdélyi – apai nagyanyám által, negyed részben pedig hajdúságról Debrecen környékéről származom.

Vajon igazolható őseurópai származásom, vajon az ősi európai gén vagy gének megvannak-e bennem?

Őseim nagyobb része a köznépi kultúrához tartozhatott, ahol nem az külön közlöm.

Sváb vagyok az anyai nagyanyám (Eisenhöffer) és apai nagyapám által (született Pillmann).
Ez az eredet kört a legkönnyebb körbejárni, a svábok több száz évig egy helyben maradtak és nem házasodtak kívülről, ez a vonal feltehetően meglehetősen egyszerűen követhető. 

Székely vagyok az apai nagyanyám által, aki a Szentpáli és a Szarka család sarja, sajnos idejövetelük ideje a múlt homályába vész.
Szentpáli Zsófia a nagymamám nagymamája (ezt hogyan nevezzük?), a családnak nemesi címe volt, a család hagyománya szerint grófi címüket több száz éve kapták. A Szarka család feltehetően köznépi származású lehetett, talán ezért is szűnt meg a nagy múltú erdélyi családdal később minden kapcsolat.      

Anyai nagyapám Debrecen környékéről származott (Kemecsei), a család emlékezete szerint időtlen-idők óta a juhász mesterséget gyakorolták Hajdúhadház körül.
Ebből következően negyedrészben talán a hajdú is lehetnék, de ennek ellentmond, hogy már nagyapám édesanyja is szőke és nagyon kék szemű volt, és ez a vonal annyira erős, hogy unokatestvéreim között most is több a világos hajú, hogy lehetnek-e a hajdúk között szőkék is azt nem tudom. Hivatalosan sötét hajúak, bőrűek, szeműek, legalábbis azt hiszem.

A svábok az avarok leszármazottai, a székelyek úgyszintén az ősi népek közé tartoznak, a hajdúk egyedül akiknek keleti származása egyértelmű. Vagy nekik sem?


A Kárpát-medence múltja a genetika tükrében
2012-10-19 - Szerző : Száraz György
Egy európai genetikusok által 2000-ben elvégzett örökléstani vizsgálat, amely Európa jelen népességeinek reprezentatív mintáin végzett összehasonlásokat, felmérte az európai népek genetikai rokonságának mértékét és megpróbálta az időrendi változásokat is megbecsülni.
Arra a következtetésre jutottak, hogy a Homo sapiens sapiens europoid rasszelemeinek az Európát elsőnek benépesítő hulláma során (35-40 ezer éve) Kelet- és Észak-Európát a magyarok, a lengyelek, az ukránok és a horvátok eredetüket tekintve közös ősei foglalták el.
A 2000-ben elvégzett Semino-féle genetikai vizsgálatsorozat Y-kromoszómás kutatási eredményei kimutatták:
 -        „A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
-        A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18,

-        11 %-a az EU-7,
-        és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
 Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utódja.”
(Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)
Lássuk, milyen vezérelv mentén igazolta a Semino vezette pártatlan nemzetközi genetikai munkacsoport a magyarság genetikai önazonosságát!
A Semino-féle vizsgálat kimutatta, hogy az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14) jelű gén a magyarokból teljesen hiányzik!
2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tett közzé. (Lásd: Science magazin 2000. november 10-ei (Vol. 290) számában megjelent „The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective” című közleményt)
 A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:
  • A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak.
  • A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus – egy őskőkori genetikai marker – a magyarokban legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal).
  • A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép.
A magyar nép tehát a génállományát tekintve európai! Vagy hazudna a genetika? Aligha.
Az Eu19 haplotípussal kapcsolatban nem elhanyagolható körülmény, hogy az nem csak Európában fordul elő, hanem Észak-Indiában, Pakisztánban és Közép-Ázsiában is, ahol egyébként a marker legnagyobb gyakoriságát éri el. Akkor hogy is van az a szkíta-sumer-hun-magyar rokonság?
A nem éppen magyarbarát tudósok tézise lényegében az, hogy a magyar az európai népek jellegtelen keverékpopulációja. Erről egészen mást derített ki Szabó István Mihály mikrobiológus. 
2004-ben Szabó István Mihály mikrobiológus genetikai vizsgálatok reprezentatív mintái alapját igazolta, hogy a magyar európai nép és ősei itt keresendők. A humán genetika bizonyítja, hogy a magyarok ősei 40 000 éve települtek Európába, továbbá utódaik ma is határozott genetikai önazonossággal rendelkeznek, ami pedig csak úgy lehetséges, ha az itt talált népesség lélekszáma felülmúlta a honfoglalókét, és genetikai összetételüket a korábbi hódítások során sem változtatták meg szélsőséges mértékben (tehát az őslakosok mindvégig többségben maradtak).
Szabó Mihály szerint „A magyarok ősei az uráliak azon ága között voltak, akik a pleisztocén végén Észak-Európába, majd Szibériáig vándoroltak. Itt az Ob alsó folyása vidékén különült el önálló etnikumként a magyarság, és innen tért vissza Európába.”
Szabó István Mihály kiemeli, hogy „az ugorok így feltárt története a magyarság őstörténetét is más megvilágításba helyezi. Az ugorok történetével a magyarság őstörténete mintegy 40 ezer év távlatáig vezethető vissza. Eredetét tekintve rokonának tartható a horvát, a lengyel és az ukrán nép. Európában szinte egyedüliként tartotta meg ugor etnikai jellegét és nyelvét is.”
Tegyük hozzá a fentiekhez, hogy a Kárpát-medencében élő népesség kultúrája és műveltsége nem csak a genetikában érhető tetten, hanem az írásrendszerben, a fémbányászatban és fémművességben, a háziasított állatok (sertés, szarvasmarha) tartásában és a gabonafélék kinemesítésében, hogy csak néhány, neves kutatók által bizonyított tényt említsünk.
Elődeink, genetikai rokonaink és a mi generációink között legalább 40 000 év telt el. Most vitatkozhatunk az elmúlt 10 vagy 1000 év eseményein, de amint a fenti megállapításokból és következtetésekből is kiderül, együtt kell élnünk azzal a gondolattal, hogy a múltunkat nem változtathatjuk meg: itt a helyünk, nagy múltú tradíciónk vannak és ebből az önismeretből sarjadhat a szebb jövőnk.

Lipták Pál a honalapítók embertani jellegei
Megjelenés ideje: 2013.01.23.
1958. évi taxonómiai vélemény szerint:
24% Turáni, Belső-Ázsia (Afanaszjevó, Andronovo, Keleti-Szkíta)
20% Pamíri és esetleg keleti-dinaroid 20% (Baktriai népelemek)
16,7% Keleti Mediterrán, Pontusz vidéke (Kurgán, Kimmer, Nyugati-Szkíta)
16,7% Keletbalti-Uráli (keleti csatlakozott elemek)
5% Taurid ( sumer, szubartui, elámi)
16% Cro Magnoni, Nordid (európai csatlakozott elemek)

Ősmagyarok genetikája


A magyar embertani típusok 1/5 (Kiszely István)
LELETEK:

Megjelenés ideje: 2013.01.22.
Irniks language was hungarian
Urga Museum
Tex 1176. R.S.Z
9th room document is the evidence
IX. terem


…atam födere es neke
vigazara Asiaba menetek!

atyám földjére és neki
vigaszára Ázsiába menjetek!

to my fathers land and for his
consolation, you must go to Asia!László Gyula a szláv Kárpát Medence hazugsága és az onogurok 670-es népéről

http://www.youtube.com/watch?v=MksZXV2WKCs

 

THE TURANIAN CIVILIZATIONS - PART 1. THE SUMERIANS

http://www.youtube.com/watch?v=6z_EWXMZrBQ

 

Freedom for Turanian Uygur People !!!

Piramisok!!

http://www.youtube.com/watch?v=xQsMoxkaQGU&NR=1&feature=endscreen

 

Figyeld a piramisokat, melyeket több mint 50 éve pusztít Kína!

 

Hol volt a Pálosok első, Szentkereszt kolostora? 2/6

http://www.youtube.com/watch?v=cwXThO5qH1Q

Hol volt a Pálosok első, Szentkereszt kolostora? 1/6

http://www.youtube.com/watch?v=heagcKKX3MU

Hol volt a Pálosok első, Szentkereszt kolostora? 3/6

http://www.youtube.com/watch?v=GDraGFqzNh4


Enigma - Tiltott Magyarság - 2012.10.02.


Nap-kereszténység

Isten előtt minden ember egyenlő.

Rendszer – a szájhagyomány élő eleven hagyomány volt.

 

 

Magyarok világszövetsége
Győzelem a sötétség fölött
„A lenn és fenn összekötését az ősi meséink „égig érő fái” vagy az úgynevezett “mindenség tengelye” biztosította, s a kereszténység ezt pótolta a közélet és a közjog területén a Szent Koronával. Amely egységes alkotás, bár nem így tanítják még ma sem az iskolák nagy részében. A koronánk is bizonyítja az ősi család és a magyar szentháromság  erejét, hiszen a legfelső ívén a Teremtő (Pantokrátor) trónol középen, aki rendet tesz a világ látszólagos káoszában.
A koronánk elején (az élen) Jézus mutatja az utat az igazság és az élet felé. S végül örök anyai háttérként, ott szerepelt rajta hátul Jézus anyja – a Nagyboldogasszony -, aki a Habsburg csalások eredményeként lekerült koronáról, hogy helyet adjon Dukász Mihály (?) bizánci uralkodónak.
A sötétség lesz legyőzve akkor is, ha megértik végre az emberek, hogy a keresztény ünnepek csaknem kivétel nélkül azon ősi ünnepeink helyére kerültek, amelyeket a tudatlanságban szenvedő hivatalos történettudomány pogány ünnepeknek szokott csúfolni, pedig a hon (vissza) foglaláskori sírokban sem ritkaság az egyenlőszárú (szkíta) kereszt.”

 

„Régészek több 150 gigantikus ókori műemlékre bukkantak a mai Németország, Ausztria és Szlovákia területén. A földből és fából épült templomok kétezer évvel korábban keletkeztek, mint a megalit kultúra szimbólumának tekintett angliai Stonehenge, valamint az egyiptomi piramisok.
A földből és fából készült épületeknek volt bástyájuk, és palánkot is húztak köréjük. A szenzációs felfedezésről az Independent brit napilap számolt be.
Az újraértékelt légi fotókon a 150 méter szélességet is elérő komplexumokat a mai Ausztria, Csehország, Szlovákia és Kelet-Németország területén találták.
Különleges templomra bukkantak Drezdában: a szakrális belső teret két sánc, három töltés és négy árok vette körül. A régészek szerint a frissen feltárt kora neolitikumi műemlékek Európa első nagyméretű földépületei.
A régészek szerint a civilizáció tagjai néhány száz évvel korábban a Duna vidékéről, a mai Magyarország területéről érkeztek.
A tudományosan igazolt, Tatárlakán talált 8000 éves székely-magyar rovásírásos leletek nem hagynak kétséget afelől, hogy a Kárpát medencét már akkor a magyarok lakták. Jelen feltárásokban az Ő vándorlásainak nyomára bukkant a nemzetközi régészek csoportja.
Egy több mint 8000 éves civilizáció időszámításuk előtti 4800 és 4600 közti maradványaira leltek.”

http://www.sg.hu/listazas.php3/www.youtube.com/v/listazas.php3?id=1246959372&index=12


Golden Age - Scythian Art / Aranykor - Szkíta művészet

 

2012. november 26., hétfő

Geoplutónikus ingyen energia – Egy találmány Lengyelországból

 Ez legyen?
Vagy ez?Egy rendkívül érdekes videó! Kérlek terjeszd! Ez az ügy megérdemli a nyilvánosságot!
Hiszen talán geoplutónikus energia lesz a jövőnk.

„Van ingyen energiánk! 

De előbb a korlátainkat, illetve a lobbi érdekek és a bürokrácia által emelt falakat kell legyőzni, egyszer s mindenkorra. Itt egy technológia és az energia forrás ingyen, és az általa a segítségével előállított energia is ingyen van, rendelkezésre áll, amit ingyen kellene a lakosságnak állampolgári jogon szolgáltatni.Viszont ez a fájdalmas pont az uzsorás kamatos kamatot szedőkkel azonos érdekcsoportba tartozók számára, akik rabszolgaként tartják kezükben a társadalmat világszerte és igyekeznek a saját érdekeiknek megfelelő rendet fenntartani a pokol felé száguldó vonaton ...„

„Egy lengyel fizikus találmányával a geoplutónikus eljárással megoldható egy ország energiaellátása. Ennek első kísérleti bázisát Magyarországra szeretnék telepíteni, amihez nem kellene pénzt biztosítani, csak helyet és lehetőséget, hogy az így nyert energiát elektromos árammá hasznosítsák. Ehhez, csak a bürokráciát és a lobbi érdekeket kellene megdönteni!!
Nézd meg és Terjeszd!”


Dr Egely György

Geoplutónikus ingyen energia – Egy találmány Lengyelországból

Néhány gondolatot kiírtam:

Függetlenítsük a társadalmat szabad energia révén…

A földhő rejtélye - 8 km-re fúrnak le, beküldenek vizet, ez gőzként jön ki, nagynyomású gőzt hoznak ki belőle, nagy vállalkozás…
Gigawattokat képes ez a rendszer előállítani…
Az arabok már finanszíroznák, nálunk lenne a próbafúrás, ezt az energiát be kellene fogadnia egy magyarországi energia szolgálatónak. Ehhez valami bányajog kellene, csak az időhúzás zajlik nálunk, ingyen jutnánk hozzá, még sincs fogadóképesség...
Magyarországon már csak próbafúrási lehetőség kellene, mert itt sokkal gyorsabban elérhető az a réteg amiből a hő kinyerhető, de nálunk nem érdekelt az energia biztosító.
Három év alatt a teljes beruházás megtérül. Az atomenergia 25 év alatt térül meg, és milyen veszélyes…
Zseniális az ötlet.  És a Lengyelek velünk szeretnének együttműködni, de nálunk nincs fogadóképes energia társaság… Miért??? Csak a lehetőséget kérik, a beruházás összege megvan már, mégsem történik semmi.

Felfordult világban élünk, semmi közünk a döntéshozatalhoz. Az átlag középosztálybeli ma a fizetésnek 30%-át az energiára fizeti.

Fenntartjuk a rendet a szakadékba száguldó vonaton… Miért?

Érdekes színfolt 1956+56=2012


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aMnKu0lh8WQ26 Lórika beszámolói. Termálvíz. 78 fokon, megy a semmibe... MagyarVagyok.hu


Feltöltés ideje: 2011.11.08.
fákat ültettünk Adyfalván. Mellette van a termálvizes hely, ahol csak úgy megy a semmibe a termálvíz. Olajért fúrtak le, és ezt találták. Folyik a víz a mezőre...
Kárpát Medence Termál vizei. elfolynak a semmibe
78 fokos termál víz elfolyik a semmibe

„Magyarországon is van ilyen, Törtelen, a víz medret csinált magának, a helyiek a fürdést itt oldják meg nyáron de mi is elmentünk már fürödni, az is kénes szagú, és az is folyik a szántó földre, szinte ugyan ilyen.”
 


Fotók:  http://www.flickr.com/photos
Érdemes megnézni - varászlatosak:
Első:
http://www.flickr.com/photos/midhras/6838189398/in/set-72157629461983667
Második: