2013. november 13., szerda

Nyomozás a történeti Jézus után.

Ki volt Jézus? Ideje utánanézni mert ma divat megkérdőjelezni még történeti szinten is létezését.

A kereszténység sokkal inkább köthető a manicheizmushoz mint a Mithrász-kultuszhoz.

Mostanában több helyen láttam:
Mithrász. Nagyrészt róla koppintották Jézus sztoriját

Ez a blog a Zeitgeist verzió alapján készült, nem arról van szó hogy úgy ahogy van hazugság lenne, dehogy, inkább az igazság egy része, kifordított – nézzünk vele szembe: manipulált köntösben tálalva. http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu/2013/08/keresztenyuldozes-es-zeitgeist.html

A cím mindenképpen hazugság!

A cikkben szereplő kapcsolatok a kereszténységgel, sokkal inkább a manicheizmushoz köthetőek, amely szó szerint a Fény vallása, illetőleg az eredethez köthető napvallás hagyatéka, a Mithrász-vallás az ősi perzsa mazdaizmus ága, lényege nem maga a fény, hanem fény és sötétség párviadala. Nem egy hanem két istenben hittek! A manicheista tanok nyomait őrzi a keleti kereszténység, az ortodoxia. Mint a Szírek, Örmények és Koptok, de még inkább a gnosztikus dokumentumok. Alapvetően más Jézus képet kapunk, érdemesebb inkább utánanézni, mint egyszerűen elhinni amit ez a cikk állít, mert a felsoroltak érdekesek, csakhogy az egyiptomi Hóruszra éppígy igazak, de még Buddhával is találunk egyezéseket. Nincs miért leessen az állunk, összefutottuk egy közös ősi archetípussal aminek hagyományát minden vallás megőrizte.
http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu/2012/06/manicheizmus.html


Nézzük a tényeket:

„Nos az a helyzet, hogy a kereszténység egy innen-onnan összelopkodott, összekoppintott vallás. Még a mennyországot és a poklot sem ők találták ki, mert azt például Zarahusztra vallásból lopták el, ami szintén perzsa eredetű.”

Ilyen szemüvegen át minden vallás innen-onnan összelopkodott alapokkal rendelkezik, már a legkorábbiakban is találhatunk kapcsolatot a másikkal.

A mennyország és pokol képek létezett már az ősi Egyiptomban is, sőt különböző változatait megtaláljuk az összes ősi kultúrában, eredete a homályba vész.

És vajon a perzsa milyen eredetű?

Most akkor keressük meg a legősibbet?

Mert megtehetjük:
A legkorábbi vallási kultusz amire van régészeti bizonyíték 12.000 éves, a Göbekil Tepe-i kőkörök kizárólag valami szakrális célt szolgáltak, mert körülöttük a mindennapi életre utaló jel, temető, táplálék maradványok, de még házak sem találhatóak. A kőköröket 1800 éven keresztül építették – mindig egymásra (!), a legkorábbiak egyszersmind a legkifinomultabb ábrázolással is rendelkeztek. http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu/2013/06/a-vilag-legosibb-temploma-gobekli-tepe.html
Akkor most borul a kultúrák lineáris fejlődésébe vetett hitünk?
Visszatérve: van elmélet mely szerint az első kultúra nyomait Közép-Amerikában találhatjuk meg, és ott vannak a bosnyák piramisok is. Későbbről (de még ez sem biztos) Ázsián kívül is ismerünk fejlett kultúrákat Anatóliában, Azerbajdzsánban, Amerikában de többek között még Közép-Európában is, talán már a Sumér mint legkorábbi írás, sem állja meg a helyét.

A tudomány felgyorsult a régészeti, nyelvészeti és genetikai kutatások mind hatással vannak a történelemről alkotott felfogásunkra. Itt felhívnám a figyelmet a komoly háttér nélküli anyagok veszélyeire, mert amíg felesleges dolgokkal foglalkozunk nem marad idő a valóban fontosra! Másrészt nem értem, annyira könnyű utánanézni a dolgoknak sokan mégsem teszik, ellenőrizetlenül hagyják, vagy pláne hozzáírnak néhány sort hogy még rátegyenek egy lapáttal.
Nem megbántani szeretnék senkit! Inkább tükröt tartani, de tudom azt is, hogy az internet folyamatos jelenlétet követel, mégis kár, ha a mennyiség a minőség rovására megy, mert annyi igazán érdekes és közölni való dolog lenne máskülönben.

És hogy miért hagyta ki a Zeitgeist a manicheizmust? Talán mert nem illeszthető a gondolatmenetébe, ugyanis alapjaiban más világból indult a kereszténység. Egy olyan vallásból ered aminek már az elnevezése hibás, mert Máni előtt már jóval létezett, és még kutatnunk kell, mert alig tudunk róla valamit, de annyit biztosan hogy egy isten hívő volt.      

Létezett egykor egy világvallás amivel a mithraizmus nem vehette fel a versenyt, sem a hívők számával, sem az elterjedési területtel, a manicheizmus Perzsiából kiindulva bejárta Európa és Ázsia majd minden országát, sőt Afrika legtekintélyesebb birodalmát, Egyiptomot is. Eltűntében szerepet játszott eretnekségként való üldözése.
Ma öt világvallást tartunk számon, de előttük évezredeken át létezett egy korábbi, amely összekötötte a távol-keleti vallásokat a közel-keletivel, és az egyiptomival. A Jézus utáni időszakban nevezték el manicheizmusnak, Mániról aki összegyűjtötte az addigi tudást és megtalálta a közös pontokat. Eszmei szinten mindenképpen a kereszténység előzményének tekinthető, bár a későbbiekben összefoglaló néven elnevezett gnosztikusokat az egyház ma is eretneknek tekinti, mert hitük szerint Jézus nem támadt fel, ill. nem testében. Ezért üldözték őket, a nyugati egyház megerősödése után pedig szinte mindent iratukat megsemmisítették, de a 20. században előkerültek az apokrif evangéliumok. Mindenki számára adott a lehetőség hogy tanulmányozza ki is volt Jézus, mert ezek egy valódi emberről szólnak… Tamás Evangéliuma régebbi a kánoni evangéliumoknál, Kr.u.50-70 körül írhatták, és jelentősen más, sokkal egyszerűbb, gyakorlatilag csak egy mondásgyűjtemény, amely példabeszédekből és bölcs kijelentésekből áll. Volt nemrég egy konferencia, kijegyzeteltem: http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu/2013/11/jezus-valos-tanitasanak-nyomai-gnozis.html

A történeti alak és a Messiás. „Ezekről, és a legújabb történeti és régészeti bizonyítékokról is szó volt azokban az interjúkban, amelyeket a chicagói Illinois-i Egyetem bibliai kutatója, Rachel Havrelock a Discovery Channel legújabb, az Egyesült Államokban vasárnap este adásba kerülő Ki volt Jézus? című dokumentumfilmje kapcsán adott.
Szerinte az a kereszténység alapja, hogy senki sem kételkedik Jézusban - áll az interjúban, ahol felmerül a kérdés: létezünk-e bármilyen történeti bizonyítékkal a férfi létezésére? Havrelock szerint igen, bár és a magyarázatot a Biblia sorai között kell keresnünk. Az Újszövetségben, és az apokrifekben ugyanis elválik a történeti Jézus, és a Messiás alakja: az előbbi származhatott Názáretből, keresztelhették meg, taníthatott nőket, és járhatott a Galileai-tó partján, míg az utóbbi történetszál tartalmazhatta a betlehemi származást, vagy akár Dávid király vérvonalát.”

Mindezt alátámasztja, hogy Jézus életével kapcsolatban néhány irat erőteljesen Indiát emlegeti, erre azt szokták mondani: ott járt azokban az években melyekről semmit sem tud a biblia. De hogyan lehet hogy a messiásról ilyen keveset tud a biblia? (És egy szegény ács fiaként hogyan járhatott Indiában?) Egyszer csak felbukkan, és mi van ha máshonnan jött, amit említeni kellemetlen volt? Mint ahogy keresztelő János esetében is rendkívül furcsa hogy egy Áron családjából származó gyerek csak úgy elindul a pusztában kóborolni, elárvul és magára hagyják? A józan ész szerint akkor más családból származott és feltehetően nem kóborolt. Tudom mondják hogy esszénusoknál élt, de erre sincs bizonyíték. Viszont van egy komoly élő bizonyíték: Él ma még olyan népcsoport aki másképpen ismeri a történetet, szintén Indiából eredezteti magát, és az egyiptomiakat testvérnek tekintette (talán a Koptok őseit?). Rendkívül zárt világ, a mandeusok túléltek több évezredet, kezdve a zsidó, majd a keresztényüldözéssel végül az iszlámhódítás tette be a kaput. Ma leginkább lápi arabok néven ismertek, Irakban Madai a nevük, Iránban élnek nagyobb számban. Ismernek egy történetet, - igaz másképpen mint mi - mégis egy élő kövület a világban, tud valaki róla? Foglalkozik vele?
Megérintett történetük kutattam utánuk, megemlékeznek pártus királyukról és a meleg vizek vidékéről ahonnan jöttek. Olvasható:  http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu/2013/04/mandeusok-egy-vallasfelekezet-amely.html

Még néhány érdekes adat:

Bibliában szerepel valami olyasmi hogy Galileából nem támad próféta. Talán azért mert ott kánaániták éltek?  

Dávid király lerohanta és porig rombolta a kánaániták (szamaritánusok) hatalmas templomát, miért? Még az is lehet hogy nem zsidó szekta volt, talán valami egészen másban hittek… A templomrombolásól a bibliai is megemlékezik, és a régészek éppen nemrég találták meg az élkepesztően nagy méretű építményt. Emellett a zsidók jeruzsálemi templomáról tudjuk hogy a környéken szokásos kánaáníta stílusban épült.       

Jézus történetében Buddha, Hórusz, Mithrász hagyományai egyesülnek, talán a kánaáníta közel volt a kultúrák gyökeréhez?

Jézust nevezik gyógyítónak, ördögűzőnek, alakváltónak és még mágusnak is. „Akkor a zsidók így szóltak Júdáshoz: hogyan fogjuk majd letartóztatni mestered, akinek megjelenése folyamatosan változik? Egyszer sápadt, egyszer pirospozsgás, máskor búzaszínű. Néha fiatal, néha öregember” – szól a szöveg.

Jézusról a kanonizált evangéliumok alapján:

Azon személyek, akik még az evangéliumok szerint is élete legjelentősebb pillanataiban vele voltak, később valahogy eltűntek, illetve szerepüket korlátozták. Az első beavatást Keresztelő János végezte (sokak szerint egy rivális szekta alapítója). Nálunk Keresztelő János különös tiszteletnek örvend, hozzá kapcsolódik napfordulók időszakában zajló, népi szokásként fennmaradt tűzgyújtás, ami ősi hagyomány, így feltételezhetjük, hogy minimum ezer évvel ezelőtt még jelentősebb súlya volt személyének.  
A második beavatás már a halálra készítette fel, a felkenés ősi egyiptomi misztériumának hagyománya látható benne (talán még korábbi). A beavatást végző személy kérdéses, Betániai Mária, Lázár testvére Mária, van ahol említve sincs. Legvalószínűbb hogy Mária Magdolnáról lehet szó. Arimateai Józsefnek szintén nincsen jelentős kultusza az egyházban.    

Jézust másfelé is járt, tartják néhányan, például egy angliai 4. századi templom hagyományai szerint Jézusnak annyira megtetszett az a hely, mikor Arimathiai Józseffel (Arimateai József) ott tartózkodott, azonnal kápolnát emeltetett.

Arimathiai József figuráját más rejtély is övezi, nézzük csak meg milyen fejfedőt és ruházatot visel. Csúcsos süveg még akkor is ha visszahajlik. Hasonlít ez a hagyományos zsidó ruházatra? Arimathiai József a Szanhedrin tagja volt, azé a Szanhedriné akinek tagjait minden fontos esetben összehívták, ő mégsem lehetett jelen Jézus perén.   
William Blake. Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion
[London]: Engraved by W. Blake . . . , 1773Michelangelo gyönyörű, magának készített sírelmékén – Piétá - Arimathiai József alakjában saját magát mintázta meg. 1557. Itt is érdekes a fejfedő.

Állítani hogy Jézus nem létezett botorság, megérteni mit szeretett volna viszont hatalmas élmény, a gnózis bevezet a legélhetőbb emberi létbe, annyira hogy ez a vallás minden üldöztetés mellett felbukkant a 13. és még a 16. században is. Az egyéni szabadság felfogás okán üldözte a mindenkori hatalom, mert önálló társadalmukban vezetőt kizárólag a közösségben korábban betöltött szerepük alapján választottak, kívülről nem lehetett beleszólni. Az abszolút manipulálhatatlan közösség: mert belülről irányított, és minden tagja egyenlő. Isten és ember közé nem egy másik ember lépett a közvetítő szerepébe hanem maga a gnózis - a belső út, ezáltal mondhatjuk hogy sem az általuk alkotott társadalom sem ennek embere nem irányítható külső eszközökkel. Nehéz megérteni hogyan élhettek, mert a jelenlegi rendszerek ettől a világtól nagyon távol állnak.
         
Jézus alapvető üzenete éppen abban rejlik ne várj a messiásra! Sokkal inkább alakítsd ki saját magad a mennyországot.   

Nincs értelme arra várni hogy majd eljön a messiás és megment, nekünk kell tudni hová tartozunk és merre tartunk. Sokan szidják Istent vagy embertársukat, esetleg a kormányzást, őket téve felelőssé világ gondjaiért, majd mintha ezzel meg is oldódott a probléma, túllép rajta, pedig csak ezzel kezdődött…

Fotó:
A napba öltözött Jézus Krisztus
Az egyik legősibb Jézus Krisztus ábrázolásra a Szent-Péter Bazilika oltára alatt bukkanhatunk rá.
A Szent-Péter Bazilika oltára alatt ma is megtalálhatjuk Héliosz nyomait, méghozzá az egyik legősibb Krisztus ábrázoláson. Egy ősi katakombában nem messze Szent-Péter sírjától, található az az aranymozaik mely Krisztust kocsi hajtóként azaz Hélioszként ábrázolja: