2012. december 19., szerda

A Maják a teremtés születésnapját ünnepelik – egy régi ciklus végét és egy új ciklus kezdetét. 2012.12.21.

A félreértelmezett maják, a filmstúdió profitja, a guatemalai kulturális minisztérium, és a tömeghisztéria


2012.12.21.napján a teremtés születésnapját ünnepeljük – egy régi ciklus végét és egy új ciklus kezdetét.


Kérlek ne feledd mindig csak az maradhat szent számunkra amiért mi magunk teszünk valamit!

Nem elképesztő hogy ezt normálisnak tartjuk?! Egy film miatt szabad a tömeghisztériára lehetőséget adni? Hazugság igazolására weboldalt létrehozni? Emellett a maradék még meglévő, azaz élő hagyományt szabad így "megbecsteleníteni"? 

Több vallásban fennmaradt a precessziós Nagy Napév emléke, de a Maják őrizték meg talán a legtisztábban. Ezt a tiszta tudást a jelenkor arra használja fel hogy profitáljon belőle míg mindaz amit e tudás jelentett eltűnik. 
Óvatosan jegyzem meg: ha ez így megy tovább akkor csak a "rossz" emberek száma fog növekedni mindenütt. Keressük meg őszinte hittel és lélekkel a jelenkorban alkalmazható szentségeket, amiben hinni tudunk, ami kapaszkodót nyújthat, ami az emberi élet morális irányát jelölheti.
Ma a fizika, a kémia és legújabb változataik meg a nano kutatások, a hadviselés és még számtalan tudomány hasonló következtetést von le a világ keletkezéséről és lényegéről mint jó néhány fennmaradt ősi hagyomány. Ezen azért érdemes elgondolkodni szerintem.
 
"Talán az olvasók is emlékeznek az ezredfordulóra természeti, humanitárius, sőt − a modern idők szellemében – számítástechnikai katasztrófákat jósló próféciákra és prognózisokra. Nos, végül hiába léptünk át komoly megrázkódtatások nélkül a harmadik évezredbe, a sosem nyugvó világvégevárók megtalálták az apokalipszis új dátumát: 2012. december 21. De ez már nem a különböző szekták tézisein alapul, hanem a maja naptár nagy világciklusain, miszerint 2012. december 21-én ér véget egy 5125 éves korszak (a Nap ötödik korszaka), s akkor új világba lépünk."

"Félreértelmezett maják
A virágkorukat i.sz. 250 és 900 között élő maják igen jártasak voltak a csillagászatban. Hosszú Számítás elnevezésű naptárukban - ami i.e. 3114-től indul - nagyjából 394 éves időszakokat, úgynevezett baktunokat jelölnek. A 13 a maják szent száma, a 13. baktun pedig megközelítőleg 2012. december 21-én ér véget. "Ez a teremtés egy különleges évfordulója" - magyarázta David Stuart, a Texas Egyetem maja epigráfiai szakértője. "A maják soha nem mondták, hogy a világ véget ér, soha nem regéltek semmi rosszról, csupán feljegyezték ezt az évfordulót."
Szerinte a 2012-es apokalipszis egy nyugati, a média által felkapott koncepció, amit ráaggattak a majákra, talán mert a nyugati mítoszok már "kimerültek". Egyesek szerint a maják tudtak egy titkot, miszerint a Föld tengelye inog, minden évben egy picit megváltozik ezáltal a csillagok együttállása. 25 800 évente a Nap egy téli napforduló alkalmával egy vonalba kerül a galaxis közepével. Ez 2012. december 21-én következik be, amikor a Nap ugyanazon a ponton kel fel, ahol a galaxis fényes középpontja helyezkedik el. Sokakat ez a ritka együttállás már önmagában is megrémít."

"A régészeti leletek szerint a maják tudatában voltak ennek az együttállásnak és nagy fontosságot tulajdonítottak neki. A ciklusok végeként, egy változásként, egyfajta megújulásként tekintettek rá, szögezi le John Major Jenkins, aki két évtizeden át tanulmányozta a maja leleteket. Ann Martin a Cornell Egyetem tudósa, aki egy csillagászati tévhitekkel foglalkozó weboldalt üzemeltet, csupán annyit fűz hozzá az egészhez, hogy mivel a korábbi hasonló világvége hisztériákat is egészen jól átvészeltük, miért lenne ez másként 2012-ben?"

"A guatemalai kulturális minisztérium Guatemalavárosban decemberre rendezvényt tervez, amelyre kilencvenezer látogatót várnak, az utazásszervezők pedig világvége-utazásokat szerveznek. Felipe Gomez kritizálta a rendezvényeket, a maja folklórt profitra váltó show-műsoroknak nevezve őket. "Tiltakozunk a csalás, a hazugság és a tények elferdítése ellen. Az állítólagos apokalipszis alkalmából történő ünneplés tiszteletlen a nép kultúrájával szemben" - fejtette ki Gomez."


"A NASA is cáfolta a rémhíreket

Komoly tudósok próbálják cáfolni az interneten keringő vad híreket és csillapítani a kibontakozó pánikot: nem jön el a világvége 2012. december 21-én. Nem csapódik a Földbe egy rejtélyes bolygó és a maja naptárnak semmi köze az egészhez. A hisztériát - mint kiderült - egy hollywoodi film gerilla marketing kampánya indította el.
A 2012 című filmet novemberben bemutató stúdió - az érdeklődés felcsigázása érdekében - több tucat hamis tudományos portált vagy blogot hozott létre, amelyek mind a 2012-ben bekövetkező világvégéről vizionálnak. 2012. december 21. azért nevezetes dátum, mert a maják állítólag csak eddig készítették el naptárukat - utána már nincs idő. A rémhír szerint ekkor egy korábban ismeretlen külső bolygó csapódik be a Földbe.

A Sony Pictures még egy olyan weboldalt is létrehozott, amelyet az állítólagos Institute for Human Continuity (Emberiség túlélése intézet) működtet. Itt még arról is értekeznek, hogyan lehet feliratkozni túlélő készletre, és hogyan kell majd megválasztani a világ vezetőjét a katasztrófa után. Mindez megtette a hatását, beindult a lavina, a hívők öngerjesztő módon ezrével propagálják a téveszmét.
 
David Morrison, a NASA csillagásza - aki egy népszerű blogot is működtet - azt mondja, két éve még hetente legfeljebb egyszer kapott kérdést a Földet fenyegető kozmikus katasztrófáról. "Most naponta tucatjával kapok ilyen kérdést. Két tizenéves még azt is közölte, hogy nem akarja látni a világvégét, ezért azon gondolkodnak, hogy inkább véget vetnek az életüknek." Morrison szerint eddig több mint ezren érdeklődtek nála, mit tegyenek a közelgő világvége miatt. Szerinte a stúdió etikai vétséget követett el a weboldalak működtetésével."

Forrás:
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/nem-lesz-vilagvege-december-21-en.html

ÚJABB SZOMORÚ HÍREK:

http://www.sokszinuvidek.hu/index.php/Kiemelt-cikkeink/1742-Kis-falu-nagy-vil%C3%A1gv%C3%A9ge-tr%C3%BCkkje-fellend%C3%BClt-a-turizmus
  Kis falu nagy világvége-trükkje: fellendült a turizmus

Egy TV adón mást hallottam: ott a falusiak menekültek a turisták elől, teljesen bezárkózó típusú emberek...
2012. december 12., szerda

Nyílt levél José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság Elnökének

Nyílt levél José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság Elnökének


Tisztelt Elnök Úr!

 Amikor Románia belépett az Európai Unióba, mi székelyek, joggal bizakodtunk, abban, hogy egy olyan európai szövetség polgárai lettünk, amelyben hosszú és változatos eszközökkel folyó jogfosztottságunk véget ér. A bizakodásra okot azok az alapvetõ értékek és célok adtak, amelyek az Európai Unióról szóló szerzõdések értelmében minden tagállamra kötelezõek, de biztatóak voltak Románia erõfeszítései is, hogy megfeleljen a koppenhágai kritériumoknak, és csatlakozzon ahhoz az értékközösséghez, amelynek alapja a nyugati civilizáció államainak közös alkotmányos öröksége.
    Ez a bizakodás korainak és átmenetinek bizonyult. Hamar kiderült, hogy Románia nem a valós demokrácia ismérveinek akar megfelelni, hanem beéri a vállalt kötelezettségek teljesítésének látszatával, hogy annyi évvel a diktatúra bukása után a nemzetközi közvélemény felé mutatott megtévesztõ felszín alatt folytatódik a beolvasztásunkat vagy elüldözésünket célzó diszkriminatív, asszimilációs politika. 
    A demokrácia mai romániai válsága az egész világ számára látható módon jelzi, amit mi székelyek megtapasztaltunk: a romániai diktatúra módszerei és eszközei túlélték magát a diktatúrát, és közelebb állnak a ma kormányzó politikai elithez, mint a nyugati demokrácia alkotmányos öröksége. Miközben az elmúlt évek során a demokrácia eredményeként könyvelte el a világ, hogy magyar emberek is tagjai a román kormánynak, alapvetõ jogaink sérültek, anyanyelvhasználatunkat folyamatosan korlátozták, a kommunizmus idején elorzott egyházi és közösségi javaink visszaszolgáltatása eddig csak akadozott, de mára már elindult a visszaszolgáltatott javak visszaállamosítása is.
    Székelyföld, 13.500 négyzetkilométernyi terület Románia közepén, ahol a székelység közel hétszázezres közössége 75%-os többségét a román asszimilációs politika praktikái ellenére is megõrizte. Joggal reméltük, hogy ha az Unió polgárai leszünk, akkor elérhetjük, hogy a szubszidiaritás jegyében területi autonómiával rendelkezzünk, amilyen nagyon sok mûködik még az Európai Unióban. Mára már bebizonyosodni látszik, hogy az Unió polgárai sem mind egyenlõk. Mert hogyan lehet másként értelmezni azt, hogy az Unió számos tagállamában megvalósítható, a demokrácia intézményeként mûködõ sajátos (autonóm) közigazgatási státus nekünk székelyeknek elérhetetlen? Évekkel ezelõtt, két alkalommal is, Székelyföld autonómiájára vonatkozó, a nemzetközi jog normáival és az Unió értékeivel összhangban levõ törvénytervezetet terjesztettünk Románia parlamentje elé. A tervezet túl azon, hogy a székelyek kifejezett akaratára épült, nem sértette Románia alkotmányos rendjét, és beillett a decentralizáció folyamatába, amelynek szükségességét folyamatosan hirdeti minden román politikus. Ezek ellenére a tervezetet annak megvitatása nélkül utasította el a román törvényhozás. A székelyföldi önkormányzatok az autonómiára vonatkozó népszavazás kiírását kezdeményezték, ám a központi román hatóságok a népszavazások megtartását megakadályozták. A Székely Nemzeti Tanács végül saját erejébõl szervezte meg a népszavazást, melynek során a szavazók több mint 98% fejezte ki akaratát: igényli Székelyföld területi autonómiáját. A román hatóságok azonban még a párbeszédet is elutasítják, az ország magyar nemzetiségû polgárait gyanakvással és ellenségesen kezelik.

    Jelenleg az a veszély fenyeget, hogy Románia közigazgatási reformja során attól a kevés döntési jogtól is megfosztanak bennünket, amelyet a jelenlegi közigazgatási beosztás biztosít a számunkra, hiszen folyamatosan Székelyföld feldarabolását, vagy egy nagyobb, román többségû közigazgatási egységbe való beolvasztását célzó tervek látnak napvilágot.
    Meggyõzõdésünk, hogy az Unió csakis akkor tud a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget kínálni polgárai számára, ha minden tagállam jóhiszemûen és következetesen tiszteletben tartja a szerzõdésekben meghatározott értékeket és célokat, az Unió pedig képes kikényszeríteni mindazoknak a kötelezettségeknek a tiszteletben tartását, amelyeket a tagállamok népeik szabad akaratából magukra vállaltak.
    Kérjük Elnök úr, fokozottan figyeljenek a romániai demokrácia válságára, ezen belül a mi helyzetünkre, hiszen nincsen részleges demokrácia, annak ki kell terjednie az állam minden polgárára és a társadalmi élet minden területére, abban a szellemben, ahogyan azt a Lisszaboni Szerzõdés után az Európai Unióról szóló szerzõdések elõírják.


Makfalva 2012. augusztus 5.
                                                                    A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága
                                                                                               Izsák Balázs
                                                                                                    elnök

2012. december 5., szerda

12.12.12 KÖZÖS VILÁGI MEDITÁCIÓ ÉRTÜNK, ÉRTED - budapesti helyszínek
József Attila
Tél

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

A MAGVAGY. HU, MAGNET KÖZÖSSÉGI HÁZ és a NAPIELEMOZSIA.HU közös szervezése:

2012. December 12. én 13:30 perckor

FANTASZTIKUS VILÁGI ESEMÉNYNEK LEHETÜNK RÉSZESEI,
szem és fültanúi...

...Egyszerre, EGY IDŐBEN, AZ ÖSSZES KONTINENSEN...

... ki-ki otthonról, munkahelyről vagy éppenséggel

a Magnet Közösségi Ház fedett belső udvarából,

amit a ház bocsátott a köz rendelkezésére

erre a különleges alkalomra...

Aki együtt szeretne meditálni velünk, választhatja online a lap alján található linket, vagy személyesen Budapesten, a 6.kerületben, a Magnet Közöségi Házban találkozunk :)

A Mesteri Váltás - névre hallgató mindössze 22 PERCES (!!!) vezetett meditáció, egy nemzetközi csapat szervezése...

A MEDITÁCIÓN TÖBB MILLIÓ EMBER EGYSZERRE, EGY IDŐBEN, UGYANARRA a dologra koncentrál...

Tudjátok mekkora erővel hat az ilyesmi?

Ha szkeptikus lennél, itt olvashatsz olyan statisztikákról, amik egyértelműen és tudományosan igazolják nagy meditációs csoportok közös koncentrált energiájának hatását, egy-egy nagy város bűnügyi rátáján például:

http://www.tminfo.hu/transzcendentalis-meditacio/usa-a-csoportos-meditacio-csokkentette-a-buncselekmenyeket/

A részvételhez SEMMILYEN MEDITÁCIÓS ELŐKÉPZETTSÉG NEM SZÜKSÉGELTETIK !!!

HA még sosem meditáltál, ennél keresve sem találhattál volna nagyszerűbb alakalmat, és lehetőséget egy intenzív élményre...

HA gyakorlott meditáló vagy, nagyszerű, feltétlenül csatlakozz, otthonról, vagy ahol vagy, hogy erősítsd magadban és másokban ezt a csodálatos energiát, ami itt létre fog jönni...

VÁRUNK 12.12.12.én online, vagy személyesen az Andrássy út 98 szám alatt, a Magnet Közösségi Ház épületében.

HA pedig MESSZE VAN BUDAPEST, de SZERETNÉL l egy ilyen KÜLÖNLEGES élményben IGAZÁN részesülni a barátaiddal, a kollégáiddal,
SZERVEZD MEG a programot, a munkahelyeden EBÉDIDŐBEN, vagy ahol tudod, a meditáció, köszönettel a magvagy.hu -nak magyarul is elérhető lesz az alábbi honlapon 12.12.12.én 13:30-tól !!!

A nemzetközi felhívás weboldala, ahonnan a közvetítés lesz:

http://www.themastershift.com/The_Master_Shift/Home.html

MAG VAGY!
Eredeti:

Másik szervezés a Gellért hegyen a Filozófusok Parkjában:
A honlapon látható az eddig csatlakozottak száma:
http://www.energologia.hu/20121212-en-12-ora-12-perckor

Legújabb helyszín:
"Jó reggelt kívánok!! Strobl Mónika felvette velem a kapcsolatot. Ő a Margitszigeten szervezi a december 12-i eseményt. 16 órától a szigeten leszünk. Segítjük egymás munkáját. Szépen alakul a nap, egy szép átíveléssel megyünk több helyre. Kíváncsian várom a nap további alakulását. Szeretettel Kinga Kiara" Energológia


Fotó: