2016. október 25., kedd

A Jazidik - a múlt kövültei, minden ma létező vallásban megtalálhatóak a nyomaik.Jazidik, jeziditák, jezídik, jezidek vagy yezidek

A cím igaz! Nem találni ma olyan vallást amiben ne hagyták volna ott hitviláguk egy lenyomatát. Figyelem! A jelenleg a legősibbnek ismert vallásokról van szó!

Nem csak a folyóvízzel kapcsolatos rituális szertartásaik miatt nevezhető vallásuk hasonlónak a madai-okhoz és mandanokhoz (mandeusokhoz), hitviláguk alapelemei is sokban hasonlítanak. Az Istenből kiáradó hét lélek képzete ugyanaz, és ezt nem lehet konkrétan a világon született első hét lelkeknek nevezni, mert a mi fogalmainkkal, sokkal inkább jelentenek angyalokat vagy még inkább fénylényeket. 


 Melek tausi - A Pávaangyal

Ma a világ két legnagyobb kívülálló vallási csoportjait jelenti, hisz a nagy világvallások leginkább csak üldözni képesek őket. Pedig vallásuk eredete mindnél jóval régebbre nyúlik vissza, egy kövület a legkorábbi időszakból, sokan megállapítottuk már hogy legközelebb ők lehetnek az aranykor vallási meggyőződéseihez. 

A 20. század kezdetéig fennmaradtak a mi korunk pedig eltörli őket a föld színéről, ahelyett hogy megpróbálnánk tanulni tőlük. Mert sokkal több van a tarsolyukban mint az egyszerű halandó gondolná, számukra nincs pokol és nincs mennyország sem, addig jár a lélek tanulni a földre amíg teljesen meg nem tisztul, ha pedig ezt elérték lelkük egyesül Isten lelkével, ehhez a hét lélek (a Hetek) segítsége vezethet el. Jelenleg nem létezik olyan vallás aminek alapjaiban ne találnánk meg hitviláguk darabkáit. 

A jazidik elsősorban sajnos az üldöztetés miatt szájhagyomány útján örökítik tovább hagyományaikat, közösségeikben kizárólag beleszületéssel lehet bekerülni, mert a vallás nem felvehető. Nem sátánisták és nincs közük a zoroasztrizmushoz, ez utóbbi is csak örökölt tőlük, mint minden más vallás. Különállásuk miatt rendkívül elzárkózóak mint a mandeusok, senki sem láthatja őket vallásuk gyakorlása közben. 

A kereszténységre a mandeusok talán nagyobb hatást gyakorolhattak, de mint írtam a két vallás sokban hasonló. Számunkra külön érdekesség hogy a szkíták hitvilága megdöbbentő hasonlóságot mutat mindkét vallással, ha pedig ők eltűntek nekünk már nem lesz mit kutatni.


"Eredetmítoszuk teljesen egyedi: hitük szerint a Jaszdannak nevezett Isten először Melek Tauszt, a Pávaangyalt teremtette meg saját fényéből, saját képére, méghozzá úgy, hogy senki előtt ne hajtson fejet. Ezután teremtett további hat arkangyalt, akik Tausz beosztottjai lettek, majd immár nem fényből, hanem porból az első embereket: Ádámot és Évát. Ezután megparancsolta Melek Tausznak, hogy hajtson fejet az ember előtt, de az arkangyal megtagadta a parancsot. Isten ezért nem hogy nem büntette meg, de őt nevezte ki földi helytartójává. Éppen ezért a jazidik nem a mindent megbocsátó Istenhez imádkoznak, hanem Melek Tauszhoz, akinek az emberhez hasonlóan választania kell a jó és a rossz között. A Pávaangyalt a muzulmánok Luciferrel azonosítják, emiatt sátánimádónak tartják és üldözik a jazidiket. Más álláspontok szerint üldöztetésük oka a közösség nevének félreértése, ezt ugyanis a szunnita szélsőségesek a 7. században élt I. Jazíd ibn Muávija kalifa nevéből vezetik le, márpedig őt kicsapongó, iszákos életmódja miatt elítéli az utókor. Igazából a jazidi név egy perzsa szóból ered, és egyszerűen annyit tesz, hogy „Isten követői”."
Forrás

Többet nem másolok ki a wikipédiából mert ebben is van hiba, a többiben nagyon sok.
Minimum 4000 éves vallásról beszélünk, így az hogy: "Hitükre nagyon erősen hatott a korai iszlám egyik misztikus szektája a szúfizmus" pont fordítva igaz, mivel ők voltak korábban az ő hitrendszerük hatott a  erősen a szúfizmusra.
Valamint az hogy "Legközelebbi rokon vallásainak a síita iszlám alapelveit elfogadó alevizmust és jarszanizmust tekintik" szintén nem igaz, iszlám környezetben élnek így természetesen hatott rájuk, de közelebb érzik magukat a kereszténységhez mint az előzőhöz.

Eredetmítoszuk ugyan egyedi, de komoly párhuzamokat lehet vonni a mandeusokkal, ha rokon vallásokat keresünk akkor ott kell nézelődni. Itt megtekinthető a mandeusok hitvilága és ha valakit érdekel szívesen kibontom a párhuzamokat:
http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu/2013/04/mandeusok-egy-vallasfelekezet-amely.html 
Csak egy példa: a mandeusok is csak Ádámtól származtatják magukat, de ők a lelket fényből eredőnek tartják, így lehetett ez a jazidiknál is korábban, ezért keverik őket sokan a napimádó zoroasztriánusokkal.