2013. október 27., vasárnap

Ősmagyar múlt a legújabb 2013 őszi genetikai vizsgálatok tükrébenA Kurgán-kultúra és a proto-indoeurópai nyelv lehet a válasz eredetünkre, mert valahogy a domináns európai Y-kromoszómák bennünk is éppen úgy megtalálhatóak.
Nagyon sok kérdés és csak néhány válasz de az legalább lenyűgöző.  

Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage

Bevezető
Történelmünk a genetika tükrében. Genetikai vizsgálat igazolta a székely-magyar rokonságot. A modern nyelvészek a proto-indoeurópai hazát a Pontic-Caspian sztyeppére helyezték. Itt jött létre egy közös népi, új lingua franca, amelyet a nyelvészek proto-indoeurópai (PIE) nyelvnek neveznek. Nyelvi hasonlóság áll fenn a PIE és kaukázusi és hurri nyelvek között, a Közel-Keleten az egyik keze, és az uráli nyelvek a Volga-Urál régióban a másik keze. A finnugor nyelvrokonságot nem tagadni kell hanem beépíteni az elméletbe, az uráli nyelvek kapcsolatának ősiségét éppen a fennmaradt ragozó nyelvek mutatják meg. 
 

Migration map of haplogroup R1a from the Neolithic to the late Bronze Age (c. 1000 BCE)
A modern nyelvészek a proto-indoeurópai hazát a Pontic-Caspian sztyeppére helyezték, ezzel rögtön megvan a válasz arra miért a magyar nyelv őrizte meg leginkább a proto-indoeurópai nyelv ősi maradványát, az utolsó népcsoport volt aki ottani eredettel telepedett be Európába, persze ez lesarkított változat, hiszen a betelepedett jelen esetben nem jó kifejezés, valójában inkább visszatelepedést kellene mondanunk, de ez a kérdéskör nem szerepel a tanulmányban. Egyet azonban megállapít, legalábbis hivatkozik egy másik tanulmányra ahol ezt szerepeltetik: a genetikai vizsgálatokkal kimutatták a kortárs magyar és székely népcsoport közötti kapcsolatot. A neolitikus, eneolitikus és korai bronzkori kultúra a Pontic-Caspian sztyeppén az úgynevezett Kurgan kultúra (7000-2200 BCE). A domináns európai haplocsoportok, az R1a és R1b emberek szoros kulturális kapcsolata miatti kölcsönhatás szerte a Pontic-Caspian sztyeppén egy közös népi, új lingua franca létrejöttét eredményezte, amelyet a nyelvészek proto-indoeurópai (PIE) nyelvnek neveznek. Értelmetlen megpróbálni hozzárendelni egy származási régióhoz a PIE nyelvet. Nyelvi hasonlóság áll fenn a PIE és kaukázusi és hurri nyelvek között, a Közel-Keleten az egyik keze, és az uráli nyelvek a Volga-Urál régióban a másik keze.

Ugyanannak a nyelvnek ősi gyökerét beszéljük mint amit Európa nagy része is beszél, de ez a nyelv az évezredek alatt rengeteget változott, minden irányban és nemcsak átvétel – hatalmas népmozgások - során, hanem a klímaváltozások által kikényszerített életmódváltozások időszakában is, amikor már csak a mindennapi élet működtetéséhez is új szavakat kellett képezzenek.
Tény hogy nem vettünk és nem adtuk át semmit azokból a szavainkból, amik már a legkorábban is létezhettek. Több idevágó példa is lenne de talán a ház - lakóegység, lakótér, hajlék értelemben – a legjobb kifejezés. Angol house, német haus, spanyol és portugál casa, viszont finn talo, melyik hasonlít inkább a magyar kifejezésre? Igaz az észt már hasonló hoone. Néhány szláv nyelv: lengyel és szerb dom, ukrán dim, a bolgár otthon dom.

Valaki felteszi helyettünk a kérdést?
Egy hozzászóló Robert Grzelka által feltett kérdés (a korábbi kutatási adatok alapján).
Nagyon bonyolult Magyarország:
32,5% R1a, Balto-Slavic, Germanic, Indo-Iranian
17%     R1b, Italo-Celtic, Germanic; Hittite, Armenian, Tocharian
15%     I2, Sardinian, Iderian, Dinaric, Danubian – I2*+I2a
8%-     I1, pre-Germanic (Nordic)
7%-     J2, Greco-Anatolian, Mesopotanian, Caucasian
9, 5%- E1,North African, Near Eastern, Balcanic – E1b1b
és csak 1% N Uralo-Finnic, Baltic, Siberian - ?

Ha csak 1%-os az N akkor hogyan beszélheti az egész ország a nyelvet? Van-e más lehetőség? Lehet, hogy a összekötő „oldeuropeans” nyelv - I1 - I2 - J2. - 30%-a lakosságnak. Vajon valóban a finn-ugor egyik csoportja? Lent olvasható a forrás, hivatkozás: 1.

2013 szeptember/október vizsgálat alapján, a táblázatból:

Region/Haplogroup
I1
I2* + I2a
I2b
R1a
R1b
G
J2
J* + J1
E1b1b
T
Q
N

Hungary
8.5
16
2
29.5
18.5
3.5
6.5
3
8
0
0
0.5

500-1000 minta alapján.
haplogroups by country in percentage
Last update : September/October 2013 (revised Bulgaria, Denmark, Finland, France, Hungary, Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden and Ukraine, added Corsica, Malta, Tyrol, Bosniaks, Bosnian Croats, Bosnian Serbs, Kosovo, Montenegro, Moldova, Gagauzes, Ossetians, Gotland, Greenland, Saami, Chuvashs, Komi, Mari, Mordvins, Tatars, and Udmurts)

Annak ellenére hogy a finnugor rokonság genetikailag már nem mutatható ki, a nyelvészeti egyezések éppen a jelenlegi kutatást igazolják. Az uráli nyelvek nagyon korán váltak ki a közös ősből melyre rámutat az hogy ilyen kevés helyen maradt fent a ragozó nyelvek közül. Az agglutináló (szó szerint: „ragasztó”, értelem szerint: ragozó) nyelv a szavak jelentését elsősorban a szóalakok megváltoztatásával állítja elő úgy, hogy azokhoz toldalékokat kapcsol. Az uráli nyelveken kívül a tejesség igénye nélkül: japán, koreai, mongol, baszk, bantu, berber, a navajo és lakota indiánok csoportjai, az eskimo–aleut nyelvek, néhányan a perzsa és az örmény nyelvet is ide sorolják. Az ősi nyelvek közül: sumer, hurri, urartian, hatti, guti, kushita. Lent olvasható a tejes lista, hivatkozás: 2.   

Továbbá ugyan az N haplocsoport aránya minimális, de a W haplocsoport már azért nagyobb, a 2013-as vizsgálat erre nem tér ki, de a térképeknél azért akadnak adatok. Lent olvasható, és térképet is tettem fel. 

Ebben a cikkben már nincs lehetőségem de egy későbbiben kitérek az avarok és a hunok lehetséges eredetére is.

Annak akit komolyabban érdekel itt van a fentiek indoklása, nem túl jó fordítás, de mentségemre szóljon hogy sietnem kellett.

R1b a leggyakoribb haplocsoportNyugat-Európában több mint 80%-át eléri a lakosságnak: Írország, Skócia, Wales nyugati része, az Atlanti-óceán peremén Franciaország és Baszkföld. Gyakori Anatóliában és a Kaukázus környékén, részben Oroszországban és Dél-Közép Ázsiában. Az Atlanti-óceán mellett az és az Európa északi-tengeri  partján, hotspotok között. a Pó völgyében Észak- Közép Olaszországban ( 70% feletti), az oszétok (Ossetians) az Észak-Kaukázusban (több mint 40 %), és a közeli Örményország (35%), a baskírok az Urál régióban Oroszországban (50 %), Türkmenisztán (több mint 35 %), a Hazara emberek Afganisztánban (35%), az ujgurok Észak - Nyugat-Kínában (20% ), valamint a Newars nép Nepálban (11%). R1b - V88 ,a subclade specifikus szubszaharai Afrikában található 60-95 %-a férfi Észak- Kamerun.

Anatóliai vagy kaukázusi eredetű ?

A R1b paleolit ​​eredete a mai napig nem teljesen egyértelmű. Néhány legrégebbi formája R1b a Kaukázus környékén található, Iránban és Dél- Közép Ázsiában, a hatalmas térségben, ahol barangolt a nomád vadászó-gyűjtögető R1b a jégkorszak alatt. Haplocsoport R1 * és R2 * talán eredetileg Dél-közép Ázsiában ( a Kaszpi- depresszió és a Hindu Kush ). Egy ág R1-ből fejlődtek ki az R1b majd R1b1 és R1b1a az északi részen, a Közel-Kelet az utolsó glaciális körüli idő maximum (kb. 20000 évvel ezelőtt), míg az R1 vándoroltak északra, Szibériában. R1b1a  feltételezetten Észak- Anatóliába költözött és az egész Kaukázust belakta  a neolitikum során , ahol szét vált: R1b1b1 (M73) és a R1b1b2 (M269). A közel-keleti maradék alakult R1b1c (V88), most alacsony frekvenciákat találtunk a libanoni, a drúzok, és a zsidók között. A föníciaiak (aki a mai Libanon) terjeszkedett ez R1b1c a gyarmatokig, különösen a Szardíniában és a Maghreb országokban.

R1b1a2 (a leggyakoribb forma Európában) és a R1b1a1 szorosan kapcsolódik a indoeurópai nyelvek terjedéséhez, igazolja megerősített jelenlétét az összes régióban a világon, ahol indo-európai nyelveket beszéltek az ókorban, az Atlanti-óceán partján Európában, az indiai szubkontinensen, beleértve szinte egész Európában (kivéve a Finnország és Bosznia-Hercegovina), Anatólia, Örményország, Oroszország európai, dél-szibériai, sok kisebbségi sziget Közép-Ázsia körül (elsősorban Xinjiang, Türkmenisztán, Tádzsikisztán és Afganisztán), nem elfelejtvén Iránban, Pakisztánban, Indiában és Nepálban. R1b és R1a története bonyolultan kapcsolódik egymáshoz.


Az Észak-Kaukázus és a Pontic-Caspian sztyeppe: az indoeurópai kapcsolat

A modern nyelvészek a proto-indoeurópai hazát a Pontic-Caspian sztyeppére helyezte, a különböző földrajzi és régészeti területek kiterjesztése a Duna torkolatától az Ural hegységig, a keleti és az észak-kaukázusi térségben dél felé. A neolitikus, eneolitikus és korai bronzkori kultúra a Pontic-Caspian sztyeppén az úgynevezett Kurgan kultúra (7000-2200 BCE) Marija Gimbutas, a temetkezési halmok (kurgánok) tartós gyakorlatának következtében az e régióbeli az egymást követő kultúrák között.
Ma már tudjuk, hogy a Kurgan típusú temetkezések dátuma csak a Kr.e 4. évezred (kezdődhetett) és szinte biztosan a Kaukázustól délre származik.
Röviddel Kr.e. 3700-ben jelent meg látszólag a semmiből a Maykop kultúra, a világ első bronzkori társadalma az északnyugat Kaukázusban. Az eredete még bizonytalan, de a régészek szerint is kapcsolódik a kortárs Chalcolithic kultúrákhoz Asszíriában és nyugat Iránban.
Régészet is világosan mutatja a bronz használatát és a Kurgan jellegű temetkezések szétterjedését. A Maykop kultúrát a Pontic-Caspian sztyeppén, a Yamna kultúra követte (Kr.e. 3500 -től). Kurgan (a.k.a, halom, sírdomb, tumulus) temetkezés domináns jellemzőjévé vált az ősi indoeurópai társadalmaknak és széles körben használják többek között kelták, rómaiak , germánok és szkíták.

A Yamna időszak (3500-2500 BCE) az egyik legfontosabb a indo-európai kultúra és a társadalom létrehozásában. A Közel-keleti R1b ember együtt élt, és keveredett bizonyos mértékig, a helyi R1 takarmányozók és pásztorok több mint ezer évig, esetleg két vagy három. R1a és R1b emberek szoros kulturális kapcsolata miatti kölcsönhatás szerte a Pontic-Caspian sztyeppén egy közös népi, új lingua franca létrejöttét eredményezte, amelyet a nyelvészek proto-indoeurópai (PIE) nyelvnek neveznek. Értelmetlen megpróbálni hozzárendelni egy származási régióhoz a PIE nyelvet. Nyelvi hasonlóság áll fenn a PIE és kaukázusi és hurri nyelvek között, a Közel-Keleten az egyik keze, és uráli nyelvek a Volga-Urál régióban a másik keze.A domináns európai haplocsoport:
R1a - úgy gondolják, hogy ez volt a domináns haplocsoport az északi és keleti indoeurópaiak között, így alakultak ki az indo-iráni, mükénéi görög, trák, a balti és szláv ágak. A proto- indoeurópai eredetileg a Yamna kultúra (3300-2500 BCE), a Pontic-Caspian sztyeppe a modern Ukrajna és Délnyugat- Oroszország között helyezkedett el. A terjeszkedés kapcsolódik a lovak háziasításához az eurázsiai sztyeppén, és nagy találmánya a szekér (lásd R1b).
Pontic-Caspian sztyeppe keleti része szoros összefüggésben van az indo- iráni és a balti - szláv ágak indoeurópai nyelvekkel. Régészeti, nyelvészeti és genetikai adatok alapján lehet mondani, hogy az állattenyésztő nomádok, akik éltek az északi orosz és erdei sztyeppéken 5000 évvel ezelőtt túlnyomórészt R1a apai vonalaknak felelnek meg,
Manapság magas R1 frekvenciák találhatók Lengyelországban (ahol 55 % él), Ukrajna (40-65%), az európai Oroszország (45-65 %), Fehéroroszország (49%), Szlovákia (42%), Lettország (40 %), Litvániában (38%), a Cseh Köztársaságban (34%), Magyarország (32%), Norvégia ( 27%), Ausztria (26%), Horvátország (24%), Északkelet-Németország (24 %), Svédország (19%) és Romániában (18%).

A balti ág - R1a és N1c1
A balti
ág úgy gondolják, hogy a Fatyanovo kultúrában alakult ki (3200-2300 BCE), az északkeleti terjeszkedése a Corded Ware kultúra. Kora bronzkori R1- a nomádok az északi és erdei sztyeppék keveredtek a hazai uráli nyelvű lakossággal (N1c1 vonalak) a régióban. Ezt támasztja alá egy erős jelenléte mind R1a és N1c1 haplocsoportoknak Finnország déli részén, Litvánia és a szomszédos Oroszország részén.


Finn-uráli mtDNS

Finn-uráli emberek egy általános mtDNS keverékek, hasonlít a többi európaiak, és nagyobb arányban W és U5b, és egy kis százaléka szibériai haplocsoportok mint a N vagy A.
A Lappokat jellemzik nagy százalékban U5b1 és V haplocsoportok.

Distribution of haplogroup W (mtDNA) in Europe, the Near East and North Africa
 


Haplocsoport W (mtDNS)
Jelenleg alacsony frekvenciák Európa legnagyobb részén, Anatóliában, a Kaszpi-tenger környékén, valamint az indiai-pakisztáni határ Xinjiang, haplocsoport W az egyik legjobb anyai markerek indoeurópai származású (mtDNS megfelelője R1a és R1b). Legmagasabb frekvencia Ukrajnában, az európai Oroszország, balti államok és Finnország (3-5%-os általános), valamint Észak-Pakisztán (15%), Punjab (9%) és Gujarat (12%). Indiai ez sokkal gyakoribb a felső kasztok között.

Itt látható a térkép az mt-haplocsoport W, a leszármazás szorosan kapcsolódik a balti-szláv népekhez. A maximális frekvencia W figyelhető meg Finnországban (9,6%), Magyarországon (5,2%), Lettországban (4,1%), Macedónia (4%) és Fehéroroszország (3,7%, de a több mint 5% fölötti, ha a déli részt nem tekintjük). A finnek és a magyarok egyaránt uráli nyelvet,  beszélnek ami azt jelentené, egy uráli kapcsolat a haplocsoport W. Azonban más uráli emberek sokkal kevésbé, és gyakran nincs W egyáltalán. Ilyen például a Saami, Lapp csak 1%-a és az udmurtok 0%.


Regionális hotspotok Katalóniában, Brittany-Normandy és Írország tükrözi az azonos régiókat U5 és V, amelyek Finnországra és Karéliára szintén jellemzőek. Nehéz átlátni, hogy ezek a régiók hogyan csatlakoztathatóak történelmileg, kivéve, ha ezek közös mezolitikus származásúak.

Haplocsoport W is jól képviseli néhány népcsoport az Észak-Kaukázusban, mint például a Karachay-Balkars (8,1%), avarok (8,1%), Adyghe-Kabardin (5,2%), három nép, aki megosztja közel 5%-a haplocsoport X.

Haplocsoport W is jól képviseli néhányat a néhányat az Észak-Kaukázus népcsoportok közül, mint például a Karachay-Balkars (8,1%), avarok (8,1%), Adyghe-Kabardin (5,2%), három nép megosztja közel 5% a haplocsoport X .

Európán kívül is megtalálhatóak a haplocsoport W magas frekvenciákban Tajiks (6,2%), körülbelül 1,5% között az üzbégek között, türkméneknél és kazahoknál nyoma frekvenciákon (<0,5%), és sok észak-ázsiai etnikai csoportok közül, (Tuva, jakutokkal, burjátok, mongolok, koreaiak, japán). A legvalószínűbb magyarázat az, hogy a W volt egy kisebb törzse az indo-európaiaknak. A haplocsoport W alapító hatásával a női indoeurópai népességre lehetne megmagyarázni a furcsán magas gyakoriságát.

Nem vettem észre semmi különleges minta eloszlást ​​subclades (mind megtalálhatók szerte Európában), kivéve a W6, amely úgy tűnik, hogy a fő subclade található a Közel-Keleten és a Kaukázusban (amellett, hogy Közép-Európában).


Források:
A legfrissebb:
Teljes korábbi:

Hivatkozások:

Hivatkozás: 1.
Valaki felteszi helyettünk a kérdést?
Egy hozzászóló Robert Grzelka által feltett kérdés (a korábbi kutatási adatok alapján).


Hozzászólás:

Very complicated are Hungary:
Hungary: 32,5% Slavic (R1a), 17% Celts, (R1b) , 15% I2, 8%I1, J2 – 7%, E1-9,5%. and only 1%N – finian-syberian. Is that so, that only 1%N make whole Hungary speaks their language? Is there some other possibility? Is that maybe that its oldeuropeans language connecting I1 i I2 z J2. – whith would give 30% of population. Then we could understand why Slavic language do not surpas oldeuropean language in Hungary. Are they realy one group of ugro-finians?

Hivatkozás: 2.
Examples of agglutinative languages include:

·         Algonquian languages, namely Cree and Blackfoot

·         Members of the proposed Altaic language family

·         Japonic languages

·         Korean language

·         Mongolic languages

·         Tungusic languages

·         Turkic languages

·         Athabaskan languages, namely Navajo

·         some resources believe Armenian and Persian are the only Indo-European languages which are agglutinative.

·         Austronesian languages

·         Basque language

·         Bantu languages (see Ganda)

·         Dravidian languages, most prominent of which are Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu and Tulu

·         Eskimo–Aleut languages, namely Aleut, Inuktitut, and Yupik

·         Igboid languages

·         Kartvelian languages

·         some Mesoamerican and native North American languages including Nahuatl, Huastec, and Salish

·         Muskogean languages

·         Northeast and Northwest Caucasian languages

·         Berber languages

·         Some believe that Persian language is the only Iranian language which is agglutinative

·         many Uralic languages, namely Hungarian, Finnish and Sami languages

·         Siouan languages, namely Lakota and Yuchi

·         many Tibeto-Burman languages

·         Quechua languages and Aymara

Many languages spoken by Ancient Near East peoples were agglutinative:

·         Sumerian

·         Elamite

·         Hurrian

·         Urartian

·         Hattic

·         Gutian

·         Lullubi

·         Kassite


1 megjegyzés:

  1. UGYANAZON GONDOLATOK--UGYANAZON GENALLOMANYI KEPEKKEL MINT AMIT EN HIRDETEK CSUPAN AZSIABA HELYEZI AZ EREDETET ES ANNAK ELLENERE, HOGY NEM TUDJA NEM TUDJA KIMUTATANI A FINN-UGOR EREDETET PROBALJA HIRDETNI-- DE NEM SIKERUL, MERT A HURRITAKAT EGYIPTOMBOL UZTEKI KI ES A "MAGYAR" ROVAISIRAS BETUI AZ IBER IRASBETUIT ORIZTE MEG! AZ EUROPAI FEHER EMBER A KAUKAZUSBOL SZARMAZIK MIVEL OTT ESETT AT EGY MUTACION ES E KOZOSSEGHEZ TARTOZO EMBEREK EROS "D" VITAMIN HIANYABAN SZENVEDNEK--AMINEK MEG A RAK BETEGSEGHEZ IS KOZE VAN--UGYHOGY ORVOSOK FEL A KUTATASOKKAL NE PAZAROLJATOK AZ EROTOKET MASRA!

    VálaszTörlés