2013. október 23., szerda

A szimbólumok erejeSzimbólumokkal, jelekkel tanuljuk meg a világot, ezek megszületésünkkor már léteznek, a közös tudatalatti vagy mező (rengeteg elnevezés van rá) részét képezik, a gyerek pedig lehívja majd fakkokba pakolja annak megfelelően milyen érzelmi töltés kötődik hozzájuk. Ha megszabadítjuk a rájuk rakódott felesleges tartalomtól egyfajta őserőhöz juthatunk. Fontosságára rámutat hogy a manipuláció legfontosabb eszközei, eltorzításuk által szakadt el az emberi nem annak megértésétől hogy a föld élőlény, mert amint megértjük hogy részei vagyunk, azt is látjuk hogy a jelenlegi civilizáció életellenes és elveti a szabad akarat elvét. Mert eleve feltételezi az emberről hogy bűnös, hogy nem képes felelősen gondolkodni az őt körülvevő világról. Valahogy így működhet szerintem. Jelenleg úgy állunk hogy a világon élő emberek nagyobb része nem tud írni és olvasni, ezért olyan nagy a felelőssége az írni, olvasni tudó másik felének. Nem arra születtünk hogy végigszenvedjük itt tartózkodásunkat, az a kultúra amely végletesen elveti a lelket és kizárólag az anyagi világot élteti halálra ítélt meddő próbálkozás. Jól rámutat erre a jelenlegi gazdasági helyzet, hiszen abszolút ingatag lábakon áll, a részleges fedezetű pénzkibocsátás elvén működő bankrendszernek már anyagi síkon sincs alapja, hiszen nincs fedezete, (tehát a saját működésével ellentétes), a feltételezett jövőben megtermelt kamat lenne a fedezet, de ezt csak a növekedésre képes gazdaság tudja megtermelni, amire - éppen korunk bizonyítja - mennyire nincsen garancia. A múltban elköltött anyagi erőforrásokat a jövő fizeti meg. Miért jó ez így? Az adósrabszolgaság terjed a világon, divat Afrikában meggazdagodni (rengeteg ember nyomorulttá tételével), annyira hogy erről cikket is meg lehet jelentetni internetes újságokban. Tudom hogy a túlnépesedésre nincsen humánus megoldás, de bízom az emberi nem ítélőképességében és konszenzusra való hajlamában, kell hogy találjunk megoldást, ám ez csak akkor lehetséges ha egy nyelvet beszélünk, ez a nyelv ott van elrejtve a szimbólumokban, hát ezért annyira fontos, megérti minden ember éljen bárhol a világon. Minél többen vagyunk képesek bízni ítélőképességünkben, annál hamarabb tudunk változást generálni, egyikünk sem született szenvedésre.
„A fejlődés nem lehet a boldogság ellen, az emberi boldogságot kell szolgálnia,”
Világbiztonság nyílt társaság


Különösség nemzetközi oldalon:
http://www.wowsecurity.net

A múltban (még a XX. században is) a népeket nemzeteket hatalmas erővel rendelkező szimbólumokkal osztották meg. Ezeknek egy része a mai Magyarországon is a tiltott jelképek között szerepel. Egy-egy jelképet a magasabb szintű összefüggéseket bemutató rendszerből kiragadva napokon keresztül lehet elemezni. Az összetett jelképrendszerek összefüggéseit több dimenziós modellezés segítségével mutatjuk be! Látni fogjátok, hogy ezeket a jelképeket összerakva egy olyan tudás tárul elénk mely a mai hivatalos tudománynál és oktatási rendszereknél hatékonyabban mutatja be:
- az anyag alapszerkezetét
- a különböző halmazállapotok átmeneteit és kapcsolatát
- számrendszer függetlenül az alakzatokon és formákon keresztül tanulhatjuk egyszerre a kémiát, fizikát és a geometriát
- magasabb szintű tudásba avat be mely a modern tudománynak megfelelően több dimenzióval számol
- olyan szakrális tudást tár elénk ami kapukat nyit szellemi és fizikai értelemben is a sokak számára ismeretlen világok felé...

A szabadkőműves, illuminátus és egyéb titkos társaságok olyan jelképrendszereket használnak amik az ősi múltból erednek. Nem csak a mindent látó szem, a körző-vonalzó és a különböző démon ábrázolások tartoznak ide. Az építészetben is megfigyelhető pentagrammákon és obeliszkeken kívül minden ősi, szent jelképrendszer alkalmazásban van. Ma mindenki felületesen csak annyit mond ezekre, hogy szabadkőműves jelkép. Ezzel szemben, ha mélyebben belemegyünk a témába láthatjuk: Ezek a szimbólum-rendszerek az emberi kultúra fejlődését tartalmazzák a barlangrajzoktól kezdve! Az összes földrészen fellelhető, az emberi intelligencia fejlődését bemutató szimbólum-rendszerekről van szó!

Tehát: Azok az erők akik a földi népesség-szabályozást erőszakos úton követnék el, pont azokat a jelképrendszereket használják (titkosan) melyek a világbékét hozhatják magukkal! Miért? Azért mert ezek a jelképek még ma is használatban vannak minden kontinensen. A XX. században már megvolt rá az esély, hogy a különböző kultúrák egymásra találjanak közös gyökereik illetve mondanivalójuk megismerése által. Ezért (is) robbantották ki a háttérből a világháborúkat. Most ismét ilyen időszakot élünk.

Azért fejlesztünk egy jelképekkel is foglalkozó szakértői rendszert, hogy az összefüggéseket megértessük a hétköznapi emberekkel is mielőtt túl késő lenne!!!

Egy-egy jelkép önmagában nem jó vagy gonosz. Ennek megítélése minden korban a felhasználásától függ!

Példákat mutattunk be fejlett informatikai eszközök segítségével! Több dimenziós modellezést láthatunk!

Fontos: Ne essünk abba a történelmi hibába, hogy a titkos társaságok által rendszeresen használt szimbólumokat megtagadjuk, vagy ellenszenvet érzünk ezekkel kapcsolatban! Valójában a Föld ősi és ma is élő kultúráinak szent jelképrendszereiről van szó. Ha összefüggéseiben vizsgáljuk őket akkor láthatjuk: Ősi tudás és technológia(!) van bennük kódolva. Ezen kívül a lehetőség arra, hogy a különböző népek, nemzetek kifejezzék tiszteletüket egymás irányába. A jelképrendszerek vizsgálata számos, a hétköznapi, agyondolgoztatott ember számára rejtett információra világít rá!
Teljes cikk kisfilmekkel és képekkel: http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése