2013. november 6., szerda

Jézus valós tanításának nyomai, a gnózis és a lelki-felismerés, avagy Tamás Evangéliumának megértése és a kereszténység életben maradása.Miért könnyebb hinni János Evangéliumának szörnyű jóslataiban mint saját örökéletű lelkünkben?

Jézus valós tanításának nyomai, a gnózis és a lelki-felismerés, avagy Tamás Evangéliumának megértése és a kereszténység életben maradása.


Hogy miért lehet olyan fontos ez nekünk múltunk kutatásában? Mert Gellért püspök beszámolója a Deliberátio című könyvében erre a kereszténységre céloz amikor a magyarok vallását a manicheista "eretnekségez" tartja hasonlónak. Tehát hozzánk közelebb állt az ősi kereszténység mint a jóval későbbi nyugati kereszténység.Először is szögezzük le: a gnosztikus evangéliumok közelebb állnak Krisztus valódi mondanivalójához, mint a kanonizált evangéliumok, bár egy egyszerű emberként mutatják be, (akivel párbeszédeket folytattak), és szó sincs bennük Isten fiáról, de még a feltámadásról sem. Talán mivel a feltámadás értelmezése hibás, na de miért is támadna fel a test? Hogyan lehetne e porhüvelyben örök életet élni? (Hiszen ez ellentmond a józanésznek, de még a biológia, a kémia és a fizika tudásának is). Na és szükségünk sincsen rá. Viszont lelkünk feltámadása nélkül nem tudjuk értelmezni a való világot, hiszen nélküle érthetetlenné válik földre születésünk minden mondanivalója és bizony hiánya miatt terjedt szét a keresztény világban az emberi gonoszság, valamit az hogy ha megbánod bűneid akkor azok megbocsáttatnak. Miért bocsáttatnának meg ha közben nem változunk, ha tettekkel nem igazoljuk az elkövetett bűn megbánását? Bizony van egy rossz hírem: az égvilágon semmi sem bocsáttatik meg! Ha bűnt követsz el bűnhődni fogsz érte. Ha a megbánást jó cselekedetekkel, tettekkel kíséred talán lesz foganatja, de miért nem egyszerűbb el sem követni? Isten semmit sem kér tőled csak hogy jó légy (és ehhez a jósághoz a tudatod is használd), de ha nem vagy az ne őt okold a következményekért! Csak azt kéri szeresd embertársaidat és ne árts nekik, ennyi és nem több a megváltás kulcsa. Hogy aztán a kereszténység már nagyon korán letért a neki kijelölt útról, az már sem nem Isten, sem nem Krisztus bűne, kizárólag miénk embereké, akik a valódi hitet bűnbocsánati cédulákra cseréltük, akik el hisszük hogy pusztán egy másik ember (jelen esetben pap) közbenjárásra majd nem fizetünk meg bűneinkért. Tamás Evangéliumának ismerete különösen korunkban lenne fontos, amikor olyan sokan nem bíznak Krisztus erejében, de bíznak az apokalipszis eljövetelében. Miért könnyebb hinni János Evangéliumának szörnyű jóslataiban mint saját örökéletű lelkünkben? (Hozzátenném az apokaliptikus hit már a keresztény üldözések korában született, így inkább a bosszú vizionálta semmint valós és meggyőződésen alapuló hit. Továbbá jellemző volt a korra, széles térségekben ahol a római császárok öldököltek.)            

Tamás evangéliumának újragondolása szükségszerű ha a kereszténység életben akar maradni. Oszlassuk el végre a gnoszticizmus felett őrködő ármányt! Oszlassuk el a tudatlanságból elkövetett hamis ítéletet, melyet a korai egyház kizárólag önnön fennmaradása érdekében hozott!

Nagyon kell már nekünk, hogy a gnosztikusokat újra értékeljük, mert a misztérium-vallások segítségével hidat képezhetnének az ember örökéletű lelke és a mai világ között.

Le kell rázzuk magunkról a közkeletű elképzelést miszerint az okkult káros és bűnösen sejtelmes dolog, vagy ki kell vennünk a kora keresztény írásokat az okkult címszó alól, nekem mindegy csak gyorsan-gyorsan cselekedjünk mert az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hiszen a keleti kereszténység napjainkban tűnik el végleg a föld színéről. (Nem célom itt egy világméretű összeesküvésre alapozott vádat emlegetni, döntse el mindenki maga miért zajlik a háború a térségben már 50-60 éve, hogy hogyan pusztul el a tudás utolsó csírája a keleti keresztény közösségekkel együtt.)
A gyűlölet (a gyűl-ölet) és a szeretet (a szer-etet) harcából csak az utóbbi kerülhet ki győztesen, mert az előbbi mindent visz magával, bizony az örökéletű lelkünket is! A gnosztikusok tudása az ember istenné válásának útja a jóság (azaz jó cselekedetek) jegyében! Csak ez semmi más, még akkor is ha nehezen érthető és homályos tudás ez, és nehéz felfogni hogy Isten szemében egyikünk sem ér többet a másiknál, hiszen egyszerűen egyenlők vagyunk. Még mi keresztények sem érünk többet, mert nem a milyen valláshoz tartozol kérdés számít majd, hanem tetteid amin keresztül megmérettetik a lelked ha eljön az időd. Ez a gnosztikusok üzenete és hogy nem értettük meg 2000 év alatt sem, az pusztán az emberi faj önteltségének köszönhető, mert amíg magas lóról kezeljük a természetet, amíg kiválasztottság tudatunkban tetszelgünk, nem értünk meg semmit sem a teremtés tervéből, sem annak lényegéből.     

Tamás Evangélium szimpózium 3/1 - 2007. 07. 24. Birnbach, Németország.
Részletek Dr. Gunter Friedrich előadásából.
A kereszténység kialakulásának kezdetén az első és a második évszázadban, létezett valami, ami még a hitnél is sokkal mélyebbre mutatott: ez volt a „belső tudás”. Jézus fellépésekor viszonylag jelentős számú embernek voltak látomásaik: Krisztus élményeik. „Tudók” voltak, ők valódi szellemi értelemben élték meg, mit jelent embernek lenni. Hogy ez a Krisztus mit is szándékozik valójában. Ez a fajta tudás egyre inkább elveszett. Olyan mintha ezt a szellemi erőt, az idők folyamán, a normális, földi élet felszippantotta volna. És e belső tudás helyére egyre inkább a hit lépett. Ugyan szintén igen élő hit, ám ez a hit már többé nem volt ugyanaz, mint a lelki tudás. És ez az, amit a sivatagban talált szövegekből megtanulhattunk. Ez nem a rózsakeresztesek állítása, hanem erről önök is meggyőződhetnek, ha veszik maguknak a fáradtságot és elmélyednek benne. Ez egy hatalmas felfedezés, ami csak az utóbbi 10-15 évben vált nyilvánvalóvá a világ valláskutatói számára, hogy a belső tudás, a Kereszténység eredetével nagyon mély kapcsolatban áll. És a Tamás Evangélium pedig ezen ténynek az egyik legjelentősebb bizonyítéka. Ugyanis ennek a Tamás Evangéliumnak egyes részei egészen a legkorábbi írásos bizonyítékokig nyúlnak vissza. Amik régebbiek, mint a kanonizált biblia evangéliumai.
Tamás Evangélium szimpózium 3/2 - 2007. 07. 24. Birnbach, Németország.
Részletek Dr. Martin Zichner előadásából: „Az Igazság Gyöngyének keresése - Ki volt Tamás?"

A gnosztikusok mindig annak mély megértésén fáradoztak, hogy mely feladat van az ember „Életének könyvébe” belevésve. Azt mondják abból indulnak ki, hogy az emberi lélek már előbb a Fénybirodalomban létezett. Origenész például, vagy hozzá hasonlóan Alexandriai Kelemen is ugyanerről beszélt, ugyanerre hivatkozott. Gnózis, igen mi a gnózis? Simán lefordítva csak felismerést jelent, lelki-felismerést. Ez egyfajta felismerés, egy újra-felismerés, újra-felfedezés, újra visszaemlékezés. Éspedig egy „szellemi ősemlékezés” segítségével. De ez nemcsak egyszerűen megtörténik az emberrel, ezért meg kell dolgozni. Ennek a szellemi ősemlékezetnek a csírája az ember középpontjában rejlik. A betűkben való hitben soha nem található meg az Üdvözülés, így is fogalmazhatnánk. A Tamás-féle keresztények nem voltak hitetlenek. De az ő hitük egy bizonyosságra vonatkozott, a misztériumokba vezető útra. Ily módon azon fáradoztak hogy, Jézust a Fény-Elvet, az Ikertestvért belülről kövessék. Minden misztérium-vallás titka az emberi lény átalakíthatóságában rejlik. „A lélek megfordulása, visszatérése”, ahogyan ezt Platón nagyon találóan kifejezte. A Tamás Evangélium éppen a manicheusokra volt hatalmas befolyással, amikor ők, a Krisztus utána harmadik században komoly befolyást gyakoroltak a kora-keresztény irányzatokra. Az első évszázadokban nem létezett még szilárd, egységes kereszténység, csak sok-sok, különböző, eltérő mélységű irányzat. Sőt vannak arra utaló jelek hogy közel harminc evangéliumnak kellett léteznie. A manicheusok gnosztikusok voltak, „tudók”. Az ember isteni rendeltetésének, a benne lévő isteni szikra tudói, ismerői voltak. A testet amolyan fogdának élték meg, melybe Fényszikra be van zárva. Ahonnan egy tudatos, aktív élettel meg kell, meg lehet szabadítani. És Zarathusztrának a múlhatatlan abszolút Világosságról, és az anyag sötétségéről szóló óperzsa tanítása keresztény előjelekkel ismét feléledt bennük. Sokan közülük élő bizonyítékul szolgáltak arra, hogy a Jézusban megtestesült fény minden emberben közös. Mindegyikünknek megvan a saját gnosztikus Ikertestvére. A lassanként hatalomra kerülő egyházatyák a fényszikra tana ellen küzdöttek. Csak szigorú dogmákat ismertek el. A Tamás Evangéliumban ennek nyomát sem találjuk. Mily csodásan, nagyszerűen, felébresztően és bíztatóan állítják az ember saját felelősségét a középpontjába.
„Aki keres ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál. És ha talál megdöbben majd rajta. Ha megdöbben akkor nyitott. Csak akkor tud gnosztikusan csodálkozni. És akkor a mindenség felett uralkodik.” Hogyan? Ez azt jelenti hogy képes lesz a Logosz, a Kozmosz szellemi erőit felvenni magába. Életében elsajátítani, magáévá tenni, és újra kihordani, továbbadni az erőt.      

A harmadik rész:


Saját írásaim a gnózisról és a gnoszticizmusról:
 

További témába vágó anyagok:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése