2013. március 22., péntek

Különleges leletek - A kevermesi megalit, egy kultúra lenyomata mely hatalmas ujjlenyomatokat hagyott ránk?

A Kevermes határában előkerült különleges lelet egy őskori európai kultúra nyomait őrizheti, fotókon megmutatom hol találtuk meg ennek a halomsírokat építő műveltségnek régészeti és építészeti nyomait.

Forrás: muemlekem.hu Kevermes
Forrás: muemlekem.hu Kevermes

Fontos: hogy a Gavrinis halomsírba vezető gravírozott kőfolyosó falát hatalmas ujjlenyomatok is díszíthetik csak én találtam ki, erre sem tudományos sem más leírást nem találtam, ránéztem a következő vázlatrajzra és ez jutott eszembe:

Mintha hatalmas ujjlenyomatok lennének:
Forrás: http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/megalithes/en/mega/fsmegagavint_en.htm


A kevermesi megalit

A magyar-román határon szántás közben került elő Kevermes határában ez a nagyméretű, csaknem százhatvan centiméteres, vésett mintákkal díszített kő. A Nemzeti Örökségvédelmi Központban vizsgálják, 3D-ben beszkennelték, illetve eszköznyomokat, esetleges pigmentmaradványokat keresnek rajta.
 A különös az, hogy a kövön megfigyelhető ábrázolásmóddal, illetve motívumkészlettel díszített tárgyakkal még nem találkoztak a kutatók a Kárpát-medencében. Az itt megjelenített motívumokra leginkább hasonlító vésetekre Nyugat-Európa Atlanti-óceáni partvidékén virágzó úgynevezett megalitikus kultúra emlékei közt lehet találni. Ennek igazolására a megalitikus kultúrának Stonhenge mellett a leghíresebb emlékhelyén, a Bretagne-i partok mellett fekvő kis szigetén, Gavrinis-ban kiásott emlékeket kell tanulmányozni, hogy összevethető párhuzamokra leljünk. Az említett szigeten egy sírdomb belsejében, a sírkamrához vezető hosszú folyosó két oldalán embernagyságú reliefdíszes kövek sorozata áll. Köztük a hivatalos számozás szerinti 24. kő mintázata a kevermesi megalit motívumkészletét idézi, bár hozzá kell tenni, kissé más elrendezésben. (szerk: A kőtábla fotóját lent csatoltam, de szerintem még az avatatlan szem is sok hasonlóságot lát a többi táblában is.)
A gavrinis-i sírkamra köveinek kora ismert, a helyi újkőkor középső időszakára, Kr. e. 3500-3000 körülre keltezik a francia kutatók. Ez az időszak a Kárpát-medencében már a késő-rézkori gödörsíros-kurgán jelenségek időszakára esik.


Forrás: muemlekem.hu


Forrás: muemlekem.hu

Az eddigi laboreredmények biztatóak, azt mutatják, hogy eredeti darabbal állnunk szemben, ugyanakkor számos kérdésre keresik még a választ. Közülük is a legfontosabb, hogy a nyilvánvaló kapcsolat Kevermes és Gavrinis között hogyan magyarázható az irdatlan földrajzi távolság ellenére. További kérdés, hogy a Bretagne-i sírkamra és a hozzávezető út köveinek anyagtípusa eltérő a kevermesitől. Míg az előbbiek gránitból készültek, addig a magyarországi példány zöldpala. Bár ez még a hitelesség kérdését nem feltétlenül érinti, ugyanis nagy becsben tartották a zöld színű köveket a nyugat-európai megalitikus kultúrában is, hiszen számos nyakék és egyéb presztízstárgy készült belőlük. További érdekesség, hogy a kevermesi darab a gavrinis-i megalitok első fázisba tartozó csoportjára emlékeztet annyiban, hogy nem domborműves, hanem körvonalrajzos ábrázolásokat mutat, azzal a nagyon lényeges eltéréssel, hogy azoknál jóval kisebb léptékben, vagyis egyfajta miniatürizált felfogásban készült. A franciaországi egész köveket borító mintákhoz képest a magyarországi darabon mindössze 45x23 centiméteres részen látható ábrázolás.
Forrás:
http://muemlekem.hu/magazin/megalit_rejtelyes_veset_nok_csornay_boldizsarGavrinis fotókon
Fotó forrása: http://www.bretagne-destination-groupes.com/idees-de-circuits/circuits-innovants/contes-et-legendes-de-bretagne


A halomsír tulajdonképpen egy kőhalomnak néz ki, átmérője kb 50 m.
A domb magába foglal egy téglalap (közel négyzet) födém épített sírkamrát, közepén található a sír, körülbelül 2,5 m átmérőjű. A kamra épültete mintegy 50 gondosan elhelyezett táblából áll. A legnagyobb ezek közül a felső lemez, amely súlya közel 17 tonna. Ilyen egyszerű dolmen típusú kamarák, és azokat megközelíthető átjárók, folyosók nagyon gyakoriak voltak Bretagne-ban 4500 és 3000 között BC. Ugyanakkor a hasonló emlékművek épültek Normandia és Poitou, Írország, Nagy-Britannia és az Ibériai-félsziget területén.

Az átjáró (vagy folyosó) szélessége körülbelül 0,8 m, a magassága körülbelül 1,5 a többé-kevésbé az azonos egyik végétől a másik, kivéve egy enyhe szűkülő félút mentén. A falak állnak: 12 pillér az észak-keleti részén (melyek közül kettő kvarc) és 11 pillér a dél-nyugati részén. Azonban mindössze 9 áthidaló van.
A folyosó az 1881-86 közötti ásatások szerint enyhén emelkedik a kamra bejárata felé.
A legfeltűnőbb födémet a díszített párkány adja a kamra bejáratnál.
A kamara meglepően kicsi (2.55m hosszú, a 2.1-2.45m széles, 1,7 m magas). Mint a folyosó szerkezete teljesen megalitikus, két szegéllyel mindkét oldalán.Forrás: http://morriganscave.files.wordpress.com/2010/11/steles3.jpg

https://morriganscave.wordpress.com/2010/11/11/le-cairn-de-gavrinis/A strukturált dekoráció

A kamrát 14 méter hosszú folyosón lehet megközelíteni, első részét egyszerűbb motívumok uralják, strukturált dekoráció, a 24. pillér (tábla de nevezik panelnek is) a többitől eltérő jeleket tartalmaz, innen számítjuk a második részt, melyben már bonyolultabb jeleket találunk.
A 24. kőtábla rajta a nyíl szerű jelekkel,  fegyverek látszó tárgyakkal, mintha szimbolikus elrettentésül szolgálna.
 

  
Az első részt rengeteg „hamis spirál” motívum, vagy alakzat díszíti, hagyományosan az úgynevezett pajzs, lehet nagyon stilizált emberi alak. Talán az Anya Istennő szimbóluma, ékszerekkel, láncokkal ábrázolva, esetleg egy matriarchális hold kultusz nyoma. További motívumok közé tartoznak a cikcakk vonalak, a szögletes és a kígyószerű vonalak.
Az úgynevezett pajzs motívum ilyen mennyiségű jelenlétét a culture.grov.fr az "őrület dekoráció"-nak nevezi. 
Élőben valóban megzavarhatja az ember valóság érzékelését, mennyire bonyolult gondolkodással kellett rendelkezzenek, ha már ilyen eszközöket is fel tudtak használni?


A leggyakoribb motívum:

Fotó forrása: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bougon_Gavrinis_rep.jpg
Gravírozott kő a Gavrinis halomsírból, a 14. számú. A régészek úgy vélik, hogy a sok ilyen metszet mutatja az anya istennőt a nyakláncokkal és ékszerekkel, esetleg egy matriarchális hold kultusz. 4000-3000 BCE Lehetséges értelmezések

Megfigyelés feltár egy bizonyos logikát a dekoratív mintákban:Már a bejárattól vezet a valóság érzékelését megzavaró motívumsor.

Az elsők nagyon egyszerű motívumok, könnyű lehetett értelmezni a látogatók számára, elemi ismeretekkel felfogható neolitikus mitológia lehet.

Az első rész végén a No. 24 pillér jelenít meg egy sor fegyverek látszó tárgyat, mintha szimbolikus elrettentésül szolgálna, (elhelyezkedése is ezt tükrözi mert kissé kiugrik a falból), két párhuzamos vonal (valószínűleg nyilak), egy fejpánt nyilakkal díszítve (tegez?). És két pengéjű tengely. Ez a rész kivehető a sötétben is, a bejárattól nézve úgy lehet értelmezni, mint egy figyelmeztető jelet a behatolás ellen.
A következő oszlopok díszítéséhez bonyolultabb mintákat használtak, megértéséhez nagyobb fokú tudás kelhetett.  
Végül, a látogató belép a kamrába, a nyugtalanító atmoszféra után találkozik a rendkívül jelentős párkánydíszítéssel. A dekoráció a kamrában önmagában általában kevésbé bonyolult, mint a folyosón. Az egyetlen díszített födém a kamrában valójában a párkánylemez. Csak az ásatások szolgáltattak bizonyítékokat ezen értelmezésre, azaz hogy az átjáró jelzi egy beavatási szertartás valamilyen kivételes építészeti megjelenítését.
Források:
 
Talán a szimbólumok fokozatos bonyolultsága és a padló enyhe emelkedése majd süllyedése az oka, de még ma is úgy érezheti a látogató hogy egy beavatási szertartás részesévé válik. Legalábbis azt hogy az épületbe belépve egy szakrális túlvilágba érkezünk a jelen kor embere avatatlan szemmel is érzékeli, éppúgy hatással van ránk mint az 5000 évvel ezelőtt élt emberekre. 


Korunk tudományai csak szeleteket vizsgálnak a teljes egészből, olyannyira specifikálódtak hogy nem látják meg az összefüggéseket, azt hogy az európai kultúrákat csak folyamatában érthetjük meg.

Általában túláradó a díszítése Gavrinisnéhány táblájának, ornamentikája gazdag és összetett. Minden óvatosság szükséges mielőtt javaslatot teszünk a dekódolásra.

Szimbólumok amik hasonlóak:

ujjlenyomat, visszakanyarodó ujjlenyomat – kacskaringó, nevezik: „fej” és „haj”, utóbbit sok helyen említik
házak, bal szélen ismét az un. „haj” de ez most a kevermesi tetején lévőhöz hasonló
nyílhegy, nyilak
ferde vonalak egy tengelyen
A „házak” különösen érdekesek ha a Jáki templom bejáratára gondolunk. 

Motívumkincsében találunk továbbá tengelyeket, botokat, szarv-szerű alakzatokat, amire azt írják a szarvasmarhatartó társadalom visszatükröződése, és nagyon sok helyen találni. Lehet, de lehet tulipán is szárral és levelekkel, ránéztem és nekem annak tűnt, továbbá találni tulipánt (hogy csak a legutóbb felfedezett helyet említsem) a Sváb-Alpokban is, igaz jóval későbbről, de a formavilág teljesen ugyanaz, még az arányok is felismerhetőek, akkor is ha az utóbbi helyen az épületek korlátjába faragták bele.
Les Pierres Plates tulipán:

Egy érdekes tulipán ábrázolásra bukkantam:
Fotó forrása:
Les Pierres-Plates – 'Schildidol' mit Brüsten(?)

További fotók Gavrinis-ból:


  Más helyekről származó leletek:

2 megjegyzés:

  1. Kattintsatok a kijelölt részre és lássátok az összefüggéseket:
    A Szent Koronán ábrázolt Alsó Pantokrátor köpenye és Szent György köpenye amire szimbólumkaput nyit a kövön talált ősi mintázat
    http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=2115&pid=20513&opacity=25,30,45

    VálaszTörlés
  2. Lehet, egyfajta írásbeliség is.

    VálaszTörlés